Sex års fängelse i Allra-affären

Text:

Bild: Sofia Ekström/SvD/TT

Svea Hovrätt dömer Alexander Ernstberger och tre andra chefer till fleråriga fängelsestraff.

– Brotten har varit grova med hänsyn till att de har rört betydande belopp. De har medfört ekonomisk skada för pensionsfonderna och inneburit missbruk av det särskilda förtroende som det innebär att förvalta pensionsmedel.

Uttalandet från hovrättsrådet Christer Lundh talar sitt tydliga språk. Allras vd Alexander Ernstberger döms tillll sex års fängelse för bland annat mutbrott och trolöshetsbrott. Även företagets vice vd, förvaltningschef och vd:n för Oak Capital Group som också var med i härvan döms till långa fängesestraff.

Alllra-affären är välkänd nu. Ledande personer i pensionsjätten ska enligt åklagaren ha snuvat pensionssparare på 137 miljoner kronor och dessutom betalat ut mutor i mångmiljonklassen till varandra i samband med att en värdepappersaffär gick igenom. Fondförvaltarna har, enligt åtalet, genomfört en affär som blev långt dyrare än vad som var nödvändigt och på så sätt förvaltat pengarna på ett sätt som inte är tillåtet då pensionssparare står i beroendeställning till fondförvaltarna.

I tidigare rättsinstanser har Alexander Ernstberger friats. I affären på 170 miljoner kronor mellan Allra och Oak Capital användes sedan en stor del av pengarna från affären till att köpa aktier i ägarnas privata bolag. Vid tingsrättsförhandlilngarna friades alla de fyra misstänkta, men hovrätten gör en annan bedömning. I domen står det bland annat att affären var brottslig, vilket är en annan bedömning än den som gjordes av tingsrätten. Där menade rätten att man inte kunde slå fast att brott hade begåtts i samband med affären.

Fokus har i flera artiklar skrivit om aktörerna i allra-härvan. 2016 köpte Alexander Ernstberger det dyraste huset i Sverige. Dessutom ägde han tre porschebilar, en helikopter och en lyxbåt. Enligt ekobrottsmyndigheten har pengarna bakom köpen kommit till ägaren på ett orättmätigt sätt, men vd:n har hela tiden nekat till att ha gjort något brottsligt. Helikoptern beslagtogs i en razzia 20187. Alexander Ernstberger döms dessutom till ett tioårigt näringsförbud, meddelar Svea Hovrätt.