50. ”Ett angrepp skulle kunna limma ihop landet”

Cirka 40 procent av svenskarna är villiga att försvara Sverige militärt vid ett angrepp. Dessa är främst högerlutande män.

Text:

Det finns en stor könsskillnad vad gäller svenskarnas försvarsvilja. Det visar en ny rapport som gjorts av statsvetarna Sten Widmalm och Thomas Persson åt Myndigheten för psykologiskt försvar om svenskarnas försvarsvilja. Hur viktig är känslan av nationell sammanhållning för försvarsviljan? Och hur påverkas den av att Sverige är ett segregerat land? Gäster: Sten Widmalm, professor i statskunskap Uppsala universitet, Fredrik Bynander, chef vid centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Johan Hakelius, politisk chefredaktör Fokus. Programledare: Nina Solomin, kulturchef Fokus.