»Håret reser sig inte på mig«

Text:

Säpo ska flytta. Området i Solna där en ny fastighet ska stå färdig 2013 heter Ingenting.

En passande plats för Sveriges hemligaste poliser, som hämtad från förr, när Säpochefen och hans mannar månade om en låg offentlig profil och ytterst motvilligt syntes i mediala sammanhang.

Det är skillnad nu. När Anders Daniels­son beskriver sina arbetsuppgifter handlar det mycket om kontaktskapande, möten och administrativt ansvar och ganska lite om konkret polisarbete. Han pratar med politiker, journalister, företrädare för olika kretsar i samhället, han träffar till exempel representanter för muslimska församlingar i Stockholmsområdet en gång om året. Men operativt, nej, han har inte ens inloggningar till Säpos databaser. De gånger han verkligen träder in i det löpande arbetet kan det handla om att använda sitt veto i ett känsligt beslut.

– Säg att vi ska värva en uppgiftslämnare, till exempel en utländsk diplomat, då är det jag som fäller avgörandet.

Säpo förvandlar tjänstemän på andra länders ambassader till spioner – detaljer, tack! Nej, där tar det förstås stopp.

Det första Anders Danielsson gjorde när han blev Säpochef för tre år sedan var att betona vikten av öppenhet, och sedan dess har mycket möda ägnats åt att slipa på profilen inför en omvärld som vant sig vid föreställningen om en grinig, kommunisthatande och småsmusslande hemlig poliskår.

– Myterna om oss beror nog på att vi har varit för slutna. Men det är klart att det är skillnad på kalla kriget och i dag.

Anders Danielsson bjuder på pytt Bellman med stekt ägg och rödbetor i en liten matsal högst upp i polishuset på Kungsholmen. Han lägger obekymrat för sig på tallriken, beskriver sig som »maratonfreak« och lär träna sig kvitt stekflottet. Han tvingades ställa in Göteborgsvarvet och Broloppet över Öresund på grund av förkylning, men tränar nu för halvmaraton i Köpenhamn och Lidingöloppet i september. Tid på milen: runt 45 minuter, mer än väl godkänt för en 56-åring.

Den nya öppenheten är sympatisk, men har den andra syften än att ge duktighetspoäng till Säpo och Anders Danielsson? Han lägger ned besticken och svarar med lite skärpa att det handlar om att bygga förtroende, att Säpo är en myndighet som ingen ringer till och anmäler brott utan på egen hand måste hitta all brottslighet.

– Kan vi då bygga upp förtroende hos allmänheten, organisationer och politiska institutioner, då ökar vår förmåga väsentligt, för då får vi information och kontakter och en förståelse för att vi inte har befogenheter som är extraordinära, att vi inte har egna regler.

I våras presenterade SOM-institutet vid Göteborgs universitet sin årliga undersökning av folkets förtroende för olika samhällsinstitutioner. 38 procent av dem som svarat sa sig ha stort eller ganska stort förtroende för Säkerhetspolisen.

Men det betyder ju att 62 procent inte har så stort förtroende – är det verkligen så bra?

Anders Danielsson lägger ner besticken igen och svarar lite otåligt att det intressanta är att sätta siffran i relation till annat som medborgarna säger sig ha lägre förtroende för: regeringen, riksdagen, kungahuset, dagspressen, Svenska kyrkan, bankerna, storföretagen, försvaret, kommunstyrelserna, de politiska partier­na, EU-kommissionen, de fackliga organisationerna, Europaparlamentet.

– Målsättningen är att komma högre på listan, för visst kan vi bli ännu bättre. Genom att fortsätta att vara öppna.

På sitt skrivbord har han ett utkast till en »värdegrund«. Men kan verkligen några ord ha praktisk betydelse? Jo, Anders Danielsson tycker det. På sitt förra jobb, som polismästare i Skåne, tog han initiativ till en formulering som löd: »Vi arbetar för ett tryggare Skåne – vad kan jag stå till tjänst med?«

– Utan att jag hade sagt något började de i växeln svara: »Polisen Skåne, vad kan jag stå till tjänst med?«, säger Anders Danielsson nöjt.

Den övriga, öppna polisen antog nyligen en värdegrund fångad i tre ord: »tillgänglighet, effektivitet och professionalism«. Anders Danielsson gör ingen hemlighet av att han tycker att systerorganisationen ståtar med ord som klingar ganska ihåligt.

– De får inte precis håret att resa sig på mig. För mig är en värdegrund snarare ord som »solidaritet«, »moral« och »allas lika värde«. Det är klart att vi ska vara effektiva, vad ska vi annars vara? Ineffektiva?

Lite mindre effektiv tycker Anders Danielsson att den svenska underrättelseverksamheten blev när Säpo förlorade möjligheten att beställa egen signalspaning från Försvarets radioanstalt (FRA). Förändringen har sin bakgrund i FRA-lagen, som i december förra året bland annat gav FRA befogenhet att spana i nättrafiken över Sveriges gränser, men bara med regeringen och försvaret som beställare, inte Säpo. Efter kritiken har en utredning av Säpos tillgång till egen signalspaning aviserats av justitieminister Beatrice Ask.

– Sverige framstår som väldigt annorlunda i världen med en säkerhetstjänst som saknar tillgång till egen signalspaning. Hotet mot oss kommer främst utifrån, från främmande stater, och då måste vi kunna se in i de länderna.