Harriet Wallberg: »Pengar är ingen ursäkt för regionerna att inte testa«

Text:

Bild: Marc Femenia

I Tyskland kan man lätt svänga in på drive-in-test för covid-19, och i flera andra länder pågår masstestning. Svenska laboratorier har kapacitet att analysera minst 100 000 tester i veckan, men i nuläget testas endast runt 30 000. Så vad är problemet?

Harriet Wallberg, professor i fysiologi vid Karolinska institutet, har fått uppdraget att lösa knuten; sätta fart på testningen.

– Som utomstående kan man tänka »hur svårt kan det vara?« Men testning kräver logistik.

Remitterande läkare ska trycka på startknappen; bedöma att ett test bör göras. Ordination ska överföras till provtagningsenhet, provsvar till journaldatasystem. Att få ihop allt, från testkit till labbanalys, är inte helt enkelt.

Av de sex regioner som Harriet Wallberg hittills gått igenom tycks hon mest nöjd med Västra Götaland, som fått i gång »egen« testning.

– De har stationära teststationer i tätbebyggelse och mobila team i kommunerna. De åker ut och lämnar testkit hos personer, som själva gör testet. Även stationära teststationer skulle kunna bygga på självtestning; för att spara skyddsutrustning och personal.

Mest brådskande nu är att testa prioritetsgrupp 2, som inbegriper personal vid äldreboenden. Folkhälsomyndigheten jobbar febrilt med att ta fram riktlinjer för testning inom äldreomsorgen.

– Dödligheten är så stor bland äldre om de blir smittade. Bäst vore att testa alla på äldreboenden, oavsett symtom.

En stötesten har även varit frågan om vilka som utgör prioriteringsgrupp 3.

Krävs en tydligare definition av vilka som, förutom vårdpersonal, har en samhällsbärande funktion?

Harriet Wallberg tar en tugga av smörgåsen, ser ut över det glest befolkade kaféet på Biomedicum.

– Ja. Och det är precis vad vi håller på att definiera nu.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har listat vilka som ska ingå i grupp 3, som räddningstjänst och polis. Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna ska i sin tur definiera vilka inom denna grupp som främst bör testas. Svaren är inte alltid uppenbara.

– I vissa regioner har frågan lyfts om städbolag som städar sjukhusen ska ingå i grupp 3. Kan de inte jobba, klarar vi ju inte sjukvården, säger Harriet Wallberg och blickar upp mot laboratoriet på KI, där tester analyseras.

Nu ska man få fart på sådan PCR-testning (för att påvisa pågående infektion), i nästa steg få i gång antikroppstestning, som visar om man varit smittad.

– När de stora laboratorierna har validerat ett antikroppstest som tillförlitligt kan vi köra på med dem också.

Hur nära är vi träffsäkra antikroppstest?

– Jag tror att vi kommer att ha dem till sommaren.

Ett antikroppstest finns redan, som har börjat användas av Folkhälsomyndigheten, men även av forskare för att kartlägga hur många som har haft covid-19. Bland annat har anställda vid Karolinska Universitetssjukhuset genomgått denna typ av test.

Men när Sverige kan testa 100 000 per vecka – och under hur lång tid – kan Harriet Wallberg inte svara på.

– Mängden är inte det viktiga utan att hitta ett långsiktigt, hållbart sätt att testa, om viruset slår till i en andra våg. Och om antalet som insjuknar går ner rejält kanske testbehoven inte är så stora.

Om och när allmänheten kan testas i Sverige vet hon inte, eller varför landet hamnat i bakvattnet på testfronten.

– Lite av problemet består i vårt decentraliserade system: att så mycket hänger på regioner – och att kommunerna ansvarar för äldreomsorgen. En medicinskt ansvarig sjuksköterska i Karesuando kan ha svårt att sätta i gång testning på äldreboenden; det måste samordnas mer.

Däremot kan regionerna inte skylla på olika ekonomiska utgångslägen, anser hon.

– De får en statlig miljard för testning, den räcker i alla fall i år.

Hittills har regionerna dock varit osäkra på om denna miljard även omfattar testning av prioritetsgrupp 3.

– Nu när vi avkrävt och fått svar om detta kan vi uppmana dem att köra på.

Testmateriel tycks det inte längre råda brist på. Däremot kan personal saknas, och uppfinningsrikedom krävs för logistik i landets olika delar.

– På vissa håll funkar det inte att distribuera testkit till närmsta apotek, det kan vara långt dit, säger Harriet Wallberg.

Fotnot: Den 15 maj hade drygt 177 000 personer testats i landet, varav omkring 30 000 testat positivt.

LÄS OCKSÅ: Regionernas ovilja att nå Regeringens mål om 100 000 tester i veckan

***

FAKTA: Harriet Wallberg

Ålder: 63 år.

Aktuell som: Nationell testkoordinator. Är diabetesforskare och var tidigare rektor vid Karolinska institutet (KI).

Bor: Lidingö.

Familj: Två vuxna barn.

Fritid: Skidåkning.

Åt: Ostmacka och mandelskorpa med kaffe på Café Biomedicum, Karolinska institutet, Solna.