Så blev Sverige världens mest sekulära land: »Medveten politisk påverkan«

Text:

Bild: Tommy Hvitfeldt

»Samhället behöver göra ett vägval, i vilken riktning vi ska gå.«

Per Ewert tar en tugga pasta och köttfärssås och sköljer ner med ett glas äppeljuice. Han har precis visat omkring i Kungsporten i Huskvarna – en före detta stålpress som numera huserar både kyrka, förskola och friskvårdscenter – för att nu avnjuta en dagens lunch med utsikt över Vättern. Det är glest mellan borden och ekar i den gamla industrilokalen.

– Vanligtvis brukar det vara fler här, säger han.

Framför sig har Per Ewert två A4-ark och ett tänt ljus. Under lunchen med Fokus kommer föremålen att symbolisera de tre vägval som han ser att det  svenska samhället står inför.

Per Ewert är ledare för den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet och en av Sveriges mest framträdande kristna samhällsdebattörer. I vår kommer han att disputera med en doktorsavhandling om hur Sverige blev vad som ofta kallas för världens mest sekulärindividualistiska land. Med jämna mellanrum genomförs undersökningen World values survey, som visar var ett land står i form av traditionella mot sekulära värderingar, och vad gäller individens frihet. Sverige placerar sig alltid längst ut i ytterkanten: mest sekulärt och med störst fokus på individens självförhärligande. Hur gick det till?

– Det är tydligt att det har funnits en medveten politisk påverkan, säger Per Ewert.

Enligt honom lades grunden till det svenska sekulära samhället under Socialdemokraternas långa tid vid makten, under Per Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme. Bland annat avskaffades kristendomsundervisningen i skolan, och som Per Ewert säger, så lyckades S politisera statskyrkan. Det fick effekten att religion med tiden blev mer av en privat angelägenhet.

– Socialdemokraterna valde tidigt strategin att förändra kyrkan inifrån. Man gjorde om kyrkan till en politiskt, demokratiskt styrd organisation, i stället för att kyrkan vilar på den lutherska grund som den vilat på i 500 år. Att vara profetisk, säger han.

På vilket sätt har kyrkan politiserats?

– Till exempel när gymnasielagen skulle skrivas om, då lade Svenska kyrkan in en inlaga till stöd för lagen. Det är typiskt en sådan fråga som inte är traditionellt kyrklig, utan mera partipolitisk.

I årets upplaga av World values survey backar överraskande nog Sverige något på den sekulära skalan. Det beror på invandring från länder med mer traditionellt kristna och muslimska värderingar, säger Per Ewert. Överlag befinner sig Sverige fortfarande i periferin. Men han tror att det kommer att ändras.

– Sverige har gått hit, vi är längst ute i extremhörnet. Frågan är om vi kan gå längre i den riktning vi har rört oss, eller om man behöver omvärdera den position som vi har.

Per Ewert beskriver det som en pendelrörelse. Verkligheten hinner ifatt idealet, och värderingarna kommer naturligt att falla tillbaka mot en central mittpunkt. I  dag finns en större vilja att diskutera religion och sekularisering än för bara några år sedan. Coronapandemin har dessutom tvingat fram en utvärdering av vad han kallar för det sekulärindividualistiska projektet.

– Det har blivit en extremvariant på det isolerade Sverige. Var och en sitter i sitt eget hem, jag får bestämma precis som jag vill, hemma i mitt hem. Men människor verkar ändå vilja träffa varandra.

Och söker sig till det andliga?

– Det verkar så. Människan verkar vara en obotligt religiös varelse, säger Per Ewert, och tillägger att hans församling under hösten fått fler deltagare i en kurs om kristen tro.

Åter till föremålen på bordet. Per Ewert ser tre vägar framåt för Sverige: den inslagna sekulära, en återgång till traditionellt kristna värderingar, och ett anammande av muslimsk värdekultur.

– Det är ett slags trehörning här som kämpar om det kulturella inflytandet just nu. I slutändan hamnar man i anarki om man river upp all form av auktoritet. Kanske finns det något att hämta i gemenskap och goda auktoriteter. Och någonting positivt att hämta i tron.

Vilken väg blir det då?

– Det beror på. Om vi gör kloka val kommer Sverige att ta till vara på den här krisen som en möjlighet att välja en väg där individens oberoende inte nödvändigtvis hålls som det högsta goda, säger Per Ewert.

***

Namn: Per Ewert.

Född: Kristianstad.

Bor: Forserum, Småland.

Uppvuxen: Tollarp, Skåne; därefter till Linköping för studier.

Yrke: Direktor vid tankesmedjan Claphaminstitutet.

Familj: Fru och fyra barn mellan 19 och 11.

Aktuell: Lägger i vår fram doktorsavhandlingen Moving reality closer to the ideal på Vitenskaplige högskole i Stavanger, om den politiska process som formade svensk sekulärindividualism.

Åt och drack: Spagetti bolognese och äppeljuice.