Vd:n för pensionsjätten – som förvaltar en biljon: »En lågintresseprodukt«

Text:

Bild: Simon Rehnström

Magnus Billing är sedan fyra år tillbaka verkställande direktör för ett bolag som kan beskrivas med tre tal: 1 275 Twitter-följare; 2,6 miljoner privatkunder och cirka 1 000 miljarder kronor i förvaltat kapital. Hur går det ihop?

Det första talet speglar sannolikt de många kundernas ointresse trots att det handlar om cirka 380 000 kronor per kund i genomsnitt. Inställningen är inte unik för pensionsjätten Alecta.

– Produkten som vi levererar är en lågintresseprodukt och ganska komplex, säger Magnus Billing själv om varför pensioner aldrig tycks engagera allmänheten.

– Sedan är det ju en fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare, att man avstår lön för ålderdomen. Men det är viktigt att våra kunder uppfattar att de kan ha förtroende för oss.

Magnus Billing arbetade tidigare i många år på Stockholmsbörsens operatör Nasdaq OMX. Steget från börs till pensioner kan tyckas långt.

– Detta är en helt annan värld, även om det finns en del paralleller: det har en betydelse för många människor och spelar större roll än på bara sista raden, säger Billing, medan vi äter medtagen räksallad i ett mötesrum på Alectas nionde våning på Regeringsgatan i Stockholm.

I dagarna är det lite av en märkeshändelse för Alecta: det förvaltade pensionskapitalet väntas passera rekordgränsen 1000 miljarder kronor – vilket är i samma storleksklass som en svensk statsbudget.

– Vi kommer nog att fira lite grann, det kommer vi väl att göra, medger han och tillägger snabbt att man inte får glömma huvuduppgiften.

– Vad vi sysslar med är ju en försäkring. Pensioner handlar om hur länge du ska leva, hur lång din pensionstid blir och hur vi säkerställer att du har en god tillvaro när du inte längre kan gå till jobbet. Så sådana beräkningar genomsyrar allt vi gör och sätter ramarna för kapitalförvaltningen.

Kapitalet ja, det är centralt. Alecta, liksom de andra stora pensionsbolagen, brukar nedlåtande kallas för »det ansiktslösa kapitalet« eftersom de sällan – enligt kritikerna – agerar som enskilda storägare av kött och blod brukar: kraftfullt, direkt och skarpt.

Framför mig är nu ett ansikte som representerar det ansiktslösa. Så varför nyttjar inte Alecta sin storlek för att driva större förändringar i de cirka 100 börsbolag som finns i portföljen?

Magnus Billing påpekar att det handlar om olika avvägningar som måste göras.

– Detta är inte våra pengar, utan våra dryga 2,6 miljoner kunders pengar. Vår uppgift är att leverera vad de vill ha – god avkastning. Det är extremt svårt att säga vad alla kunder vill ha. Ska vi bara investera i tillgångsslag x, eller om man frågar någon som har en lång arbetskarriär kvar, eller snart ska gå i pension.

– Därför är vi transparenta med vårt mål: vi vill skapa god avkastning över tid. Så man ska känna att vi är ett seriöst bolag, därför ska vi aldrig vara ett bolag på barrikaderna, säger han.

Magnus Billing påpekar att det inte innebär att man är passiv utan att man kan bidra till genomgripande förändring genom investeringar. Till exempel genom att avstå köp i fossilenergislag, eftersom de inte antas kunna bygga värde på lång sikt.

– Våra förpliktelser förfaller om 30–40 år. Kolbolagens nuvarande affärsmodeller är inte kapabla till att generera avkastning till våra kunder då, säger han. Den affärsmodellen är inte förenlig med det fossilfria samhälle som ska nås 2050. Men jag tror att vi kan investera i en omställning som samhället står inför och samtidigt generera avkastning.

Hållbarhetsfrågan har blivit en väldigt viktig fråga för kapitalförvaltare menar han, vilka bolag kan tänkas klara att ställa om affärerna till nya klimatkrav.

– Vissa sektorer är där nu, andra kommer ganska omgående vara där. Jag brukar prata om fordonsindustri. Kommer BMW eller Volvo vara ett bolag som klarar av att ställa om? Även om man tittar på leverantörer till bilindustrin. Det går åt ett ton stål till varje bil. Bilindustrin kan inte klara av att vara fossilfri år 2050 om inte man får fram ett fossilfritt stål i produktionen.

Magnus Billing tycks road av denna typ av frågeställningar.

– Ur ett investerarperspektiv är detta väldigt spännande att fundera på, säger han.

Hans egen pension, som lär vara i varje fall 15–20 år bort, tycks han inte vilja prata särskilt mycket om, men funderar på en period av utfasning.

– De flesta går inte i pension från en dag till en annan och 20 procent av dagens 70-åringar har ännu inkomst av tjänst. Jag gillaratt jobba. Jag hoppas att jag är frisk och kan jobba och att de vill ha mig. Men styra min tid mer, det vill jag göra – det blir allt viktigare.

***

FAKTA: Magnus Billing

Ålder: 51 år.

Familj: Hustru och dotter.

Fritid: Motionerar och gillar att läsa. Favoriten är Klas Östergren, läser just nu »Destined for war« av Harvardprofessorn Graham Allison.

Bor: Villa i Bromma, fritidsboende i södra Frankrike.

Aktuell: Är sedan 2016 vd för pensionsjätten Alecta, som väntas passera 1000 miljarder kronor i förvaltat kapital.

Åt: Räksallad från personalrestaurangen på Alectas huvudkontor.