»Vi vill vara en motkraft till auktoritära krafter vi sett under pandemin«

Text:

Bild: TT

På kvällen ska hon och familjen fira hennes födelsedag med att gå ut och äta på restaurang. Barnen har valt. Det blir kedjan Pinchos och det bästa av allt är att man kan beställa mat via en app på sin telefon. Lyckan är gjord redan på förhand.

Men nu har Anna Sundström kommit susande till lunchen på La Neta på sin elcykel, som hon passar på att göra reklam för: »Den är så snabb!«

Det var efter gymnasiet som hon fick upp ögonen på riktigt för hur stora skillnader som finns i världen. Hon var i Mexiko ett halvår och det var där och då det politiska engagemanget föddes på riktigt.

Olof Palmes internationella center bildades 1992 av KF, LO och Socialdemokraterna för att hedra Olof Palmes minne. Det är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. Man stödjer och samarbetar med fackföreningar, socialdemokratiska partier och organisationer runt om i världen.

Anna Sundström är generalsekreterare sedan 2017 och återkommer gång på gång till vikten av internationellt samarbete.

– Den typen av moderna hot och utmaningar som vi står inför – vi kan inte lösa dem själva. Vi måste samarbeta, säger Anna Sundström och syftar på klimatförändringarna och migrationsfrågan men också det hon kallar för demokratins kräftgång.

Hon tänker bland annat på den amerikanska organisationen Freedom house och det frihetsindex som pekar på att demokratin har gått tillbaka femton år i rad.

– Vi har under pandemin sett hur auktoritära krafter som vi försöker vara en motkraft till, har använt olika typer av re­striktioner som faktiskt inte har handlat om att begränsa smittan utan om att klämma åt civilsamhället eller att tysta media, menar Anna Sundström.

Det hon beskriver som en tendens där auktoritära ledare sluter sig inåt och sätter nationens intressen först, ser hon som en väldigt kortsiktig strategi.

– Visst, det kanske signalerar ett slags handlingskraft i stunden att införa handelstullar och dra sig ur internationellt samarbete, men på sikt är det ju förödande för hela mänskligheten eftersom det gör den nödvändiga omställningen ännu svårare.

När Anna Sundström ska förklara Palmecentrets roll lyfter hon fram bredden som den stora styrkan, att man jobbar tillsammans med så många olika organisationer i det 30-tal länder där man verkar, och att det också handlar om att föra samman och stärka civilsamhällets organisationer lokalt.

– Ja, det grundar ju sig i en förändringsteori som vi delar med hela arbetarrörelsen, att det är genom gemensam aktion som vi kan förändra samhällena där vi bor eller verkar. Att vara många ökar våra chanser att faktiskt störta en förtryckande regim eller stärka våra mänskliga rättigheter. Jag möter så många som lägger all sin tid och energi på att åstadkomma förändring, det ger hopp.

Hon menar att det är viktigt att i det internationella arbetet ta till vara de erfarenheter som finns från arbetarrörelsen och arbetet som syftade till att  bygga upp det svenska välfärdssamhället.

– Samtidigt har vi som rörelse mycket att lära oss från de rörelser som nu växer sig starka. Vi tillhör en arbetarrörelse som – i alla fall i Europa – är på tillbakagång, som har pressats tillbaka och inte riktigt har hittat sätt att nå ut. Men människor går ut på gatorna i land efter land och kräver mer demokrati och mer social rättvisa, säger Anna Sundström.

Arbetarrörelsen har, menar hon, inte riktigt haft förmågan att knyta an till rörelser som Black lives matter och Fridays for future. Man behöver fundera på hur det ska göras på ett bättre sätt.

– Jag hade som mantra när jag tillträdde att jag vill ta Palmecentret till våra medlemsorganisationer i stället för att ta dem till oss. Det är lite samma sak med dessa rörelser. Vi i arbetarrörelsen är så himla bra på att säga: »Du tycker som vi, du borde vara med oss.« Vi behöver bli mer inlyssnande och ödmjuka och säga: »Hur kan vi samarbeta?«

***

FAKTA: Anna Sundström

Ålder: 43 år.

Familj: Man och barn.

Fritid: Är gärna i familjens hus i  Bohuslän. Tillbringar också mycket tid som skjutsande och hejande fotbollsförälder.

Bor: I Sundbyberg.

Aktuell: Är generalsekreterare för Olof Palmes internationella center.

Åt: Taco grande på La Neta på Barnhusgatan i Stockholm. Drack Ramlösa granatäpple till maten.