Anna Gullberg: Nazisterna åker dit efter Skatteverkets tysta triumf

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

I trakterna runt Grängesberg i Dalarna gjordes i slutet på 2019 en hemlig razzia hemma hos Klas Lund, mytomspunnen chefideolog och grundare av nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen(NMR). Händelsen gick medierna obemärkt förbi, men bevis säkrades, och en utredning inleddes av Skatteverket.

Nyligen kom beslutet: Företrädare för Nordfront/NRM krävs på 187 400 kronor i obetalda arbetsgivaravgifter, straffavgift och ränta.

Skatteverket har firat triumfen i det tysta; och Nordfront åker dit, inte på nazistiska aktiviteter utan på en oförmåga att betala arbetsgivaravgifter för medlemmen som skött organisationens webbshop, eller förlagsverksamhet som den kallas.

Men är det verkligen ett hederligt arbete att kränga klistermärken och merchandise med tyrrunan till vilsna pojkar i övre tonåren? Går det att kräva att man uppfyller god redovisningssed mellan heilandet, hetsandet mot folkgrupp och utskicken av nazistiskt tankegods i tweets och pamfletter?

Ja, självklart – om du frågar Skatteverket. Sådan är bokföringslagen.

Att ta samhällsstörande element i örat har blivit något av en specialitet för Skatteverket. Där Säpo misslyckas kliver Skatteverket in;, något som svenska extremister, vare sig de är islamister eller nazister, fått erfara de senaste åren. Den så kallade Caponemetoden har rötter i 20-talets Chicago. Namnet kommer från den legendariske gangstern Al Capone –  vars brutala mord inte kunde lagföras men vars skattebrott till sist fick honom på fall.

Den brittiske 1700-talsförfattaren Christopher Bullock myntade uttrycket: »Det enda du kan vara säker på är döden och skatterna.«

Beskattningsbeslut är inte lika pulshöjande som en dom för hets mot folkgrupp, men betydligt effektivare. Utan kamppengar blir det inga klistermärken, hyror av bygdegårdar och gympasalar till nazistiska kampmöten – det är slut på naziprinsesstårtor med tyrrunor i grön marsipan att fira familjedagar med.

Sådant påverkar ju nazimoralen i en klart negativ riktning.

Beslutet är fröjdefull läsning. Utredaren har en tjänstemannaprosa som är sträv mot gommen, men ändå spritsig.

När skälen radas upp till att Nordfront/NRM måste betraktas som en organisation som ska underkasta sig de lagar som gäller för ansvarstagande arbetsgivare, så tycker jag mig höra utredarens triumferande dunkande på tangenterna.

Det är finurligt nog så att bevisbördan vilar på den skattskyldige, inte den som ska bevisa brott. För att följa god redovisningssed behöver Nordfront inte bara uppge inkomster och utgifter, utan måste även redovisa medlemsavgifter, bidrag, inköp och gåvor.

Utredningen ger en intressant insyn i en av landets mest hårdföra organisationer, som trots sin avsky för myndigheter och lagar valt att organisera sig på traditionellt sätt.

Åren 2016–2017 tredubblades intäkterna, jämfört 2015. Det var de goda åren. Men kostnaderna drog också i väg. 2016 sprätte man i väg över 300 000 kronor. På vad har dock inte redovisats, påpekar Skatteverket.

Men den som följt skådespelet noga minns att det 2016 gjordes omfattande inköp av imageskapande karaktär: strajpade nordfront.se-sköldar, vita skjortor, gröna slipsar och pilotglasögon med fönsterglas, allt det där som gjorde stort intryck på åskådare och press vid förstamajdemonstrationen i Borlänge.

Bankerna anser att Nordfront bedriver »icke rumsren verksamhet« och stänger kontinuerligt ner bankkonton. Man kan slita sitt hår för mindre, om man inte redan rakat bort det förstås.

Det är omvittnat svårt att driva ideell verksamhet, det känner varje fotbollsförälder till. Det är så många poster som ska fyllas, så många regler, så många uppgifter, så lite tid. Nordfront lider av samma återväxtproblem som de flesta av landets idrottsföreningar. Majoriteten vill bara delta och ha kul, ta på sig ansvar är något helt annat. Nej tack.

Sannolikt är det därför samma personer roterat på posterna.

Kända Nordfront/NMR-profiler som Pär Öberg, Klas Lund, Emil Hagberg, Simon Lindberg, Robert Eklund, Per Sjögren får göra det mesta av jobbet själva.

Det inser också Skatteverket.

I Nordfronts/NMR:s stadgar står att man ska »främja nordiskt samarbete och verka för idén om ett enat och fritt Norden«.  Nordfront är att betrakta som en allmännyttig ideell förening, befriad från skatt på inkomster. Stötande kan tyckas, men en korrekt bedömning. Men som sådan gäller det att sköta pappersarbetet.

»Det ska dock observeras att ni är deklarationsskyldig och att ni årligen ska lämna inkomstdeklaration«, förmanar Skatteverket.

Deklarationen.

Den kommer ingen undan.

Inte heller våldsbejakande högerextremister som bara jobbar ideellt med sin hobby.

LÄS OCKSÅ: Anna Gullberg: Politiker på besök i förlorarnas land

Text:

Toppbild: TT