Har Tegnell övervägt att bygga fler rondeller?

Text:

Dragonskolan i Umeå är en av landets största gymnasieskolor med närmare 2 000 elever under samma tak. Betongklumpen i två plan skriker sextiotal. Två breda korridorer på över 100 meter löper parallellt från väst till öst och klassrummen ligger antingen ovanför korridorerna eller längs någon av »tvärgatorna« mellan den norra och den södra korridoren. I den södra korridoren hänger alla som läser teoretiska linjer, i den norra håller byggarna, elprogrammet och teknikerna till.

Eftersom det går 2 000 elever på skolan har den varit hårt drabbad av corona-utbrott det senaste halvåret. Nu var det dags att bromsa smittan en gång för alla.

Rektor Henrik Bolin gjorde precis som alla ledare i Umeå brukar göra när man vill visa upp ett exempel på lösningsorienterad handlingskraft i en svår tid. Med hjälp av öppna sinnen och stora klisterlappar på golvet skulle smittan äntligen stoppas.

Dragonskolan i Umeå satte upp rondeller för gående runt om på skolan. Rondellerna skulle tillsammans med det världsunika dubbelfiliga systemet för elever på väg mellan lektioner minska smittan, stoppa trängseln och mota viruset i grind.

Umeå är sedan länge en av landets rondelltätaste städer, men rondellerna har hittills varit uteslutande för bilar. Att även gående kunde ledas i rätt riktning enligt samma princip var både visionärt och spännande.

För många hade inte en tvåfilig gångväg in i en stor cirkel varit det naturliga valet om man ska begränsa trafik, men i Umeå  fungerar en rondell som universallösning på alla möjliga problem. Pandemi? Skaffa en rondell. Centrumdöd på grund av nya handelsområden överallt? Sätt upp en ny rondell. Ökad fetma i befolkningen? Gå några varv extra i en rondell.

Tyvärr har inte lösningen kunnat testas ännu eftersom smittskyddet i länet uppmanat skolorna att använda distansundervisning i stället. Men den dag som eleverna återvänder kommer Dragonskolan att stå bättre rondellrustad än någon annan skola i landet.

Text: