Bostadsägare: somna om!

Förra veckan var innehållsrik för alla som intresserar sig för bostads­priser. Först nyheten att det var så låg efterfrågan på bostadsrätter i ett nybyggt område nära Stockholm att byggherren, fastighetsbolaget Wallenstam, omvandlar lägenheterna till hyresrätter. Så rapporterades att bostads­byggaren Oscar Properties erbjuder sig att betala räntan åt dem som lånar till handpenningen. Och så visade HOX-index att bostadspriserna i hela landet sjönk med 1,5 procent i september (se nedan).

Investerarna på börsen drog sina slutsatser och handlade ner bostadsutvecklingsföretagen. Aktier som JM, Bonava, Oscar Properties och SSM har tappat omkring en tredjedel av värdet sedan i somras.

Bland fastighetsrävar pratas om att det har blivit svårare för utvecklarna att få bankfinansiering till nya projekt. Det ökar finansieringskostnaden och gör projekten svårare att räkna hem. Parallellt rapporteras bankerna ha blivit mer ovilliga att ge lånelöften för bolån om inflyttningen planeras längre bort i tiden än ett halvår. Också det ett problem för utvecklarna eftersom de ofta inte sätter spaden i marken förrän en stor del av lägenheterna i ett nytt projekt är sålda.

Planeterna fortsätter att rada upp sig över bostadsmarknaden på ett olycks­bådande sätt. Finansinspektionen vill skärpa amorteringskravet för nya bolån ytterligare. Diskussionerna om att begränsa ränteavdragen fortgår också. Och Moderaterna bestämde på sin stämma i Örebro att partiet ska verka för att marknadshyror införs. Det är i och för sig mycket avlägset men om bruks­värdessystemet en dag avskaffas får det stora konsekvenser för bostads­priserna.

Så vad innebär då allt detta? Kommer bostadsmarknaden att krascha? Det vet förstås ingen säkert, men för det ­första kan man konstatera att priserna på delar av marknaden redan har planat ut. Värdet på bostadsrätter, både i riket och i Storstockholm, har knappt ökat sedan årsskiftet. Samtidigt pekar bedömare som är både klokare och kunnigare på området än jag på att räntorna fortfarande är låga och bedöms förbli det ytterligare några år. Arbetslösheten sjunker, befolkningen växer och inflyttningen till storstäderna fortsätter. Det borgar för en fortsatt stor efterfrågan, i alla fall på sina håll.

Fast bubblor spricker å andra sidan oftast till följd av externa chocker som ingen riktigt räknade med. En global depression utlöst av till exempel ett kärnvapenkrig i Korea skulle orsaka prisras på de flesta tillgångar, bortsett möjligen från guld.

Men troligare är ändå att politiska åtgärder som just amorteringskrav och förändringar i avdragsrätten blir en ut­lösande faktor. Flera fastighets­experter har den senaste tiden pekat på att bostads­krascherna i Holland och Danmark för tiotalet år sedan utlöstes av politisk klåfingrighet.

Så till sist tiotusenkronorsfrågan: hur ska man agera? Det generella svaret måste bli: som vanligt. I princip är det omöjligt att pricka in toppar och bottnar på en marknad. Om man tänker bo kvar under överskådlig tid behöver man inte göra något (såvida man inte är högt belånad). Den som står i begrepp att köpa ny bostad bör göra det, men ta höjd för väsentligt högre räntor än i dag, och kanske dessutom binda en del av lånet.

Även om priserna sjunker med 15 eller 20 procent så vänder de upp så småningom. Den enda som gör en riktigt dålig affär är den som köper i dag, säljer på en eventuell botten och sedan inte köper något­ nytt i stället. De flesta av oss kan alltså somna om.

Text: