De vita fläckarna i medielandskapet

Text:

Några veckor före presidentvalet twittrade Washington Post-reportern Jenna Johnson något som Trump sa till väljarna i Colorado Springs. »Forget the press, read the internet.«
Just delstaten Colorado togs hem av Hillary Clinton, ändå visar vinstskrällen att Donald Trump blivit lyssnad på. I tysthet. Retoriken om storstadspressens »förljugna pk-retorik« rotar sig alltmer.
Den populistiska vågen hade varit betydligt mer svårsurfad för Trump om inte den amerikanska lokaljournalistiken – precis som den svenska – befann sig i djup kris.
I Medieutredningens sluttänkande som lämnades över till kultur-och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i veckan, tecknas en mörk bild: ar fjärde kommun saknar en nyhetsredaktion. Fyra av tio invånare upplever att det sker stora förändringar i deras närmiljö utan att de får information om detta. De vita fläckarna i medielandskapet ökar – folk har inte längre tillgång till oberoende nyhetsrapportering. Och så vidare.
Nytt mediestöd som gäller för både digitala och tryckta medier och extrastöd för så kallade underbevakade områden, föreslås för att stärka lokalmedia. Och det är väl egentligen inte så mycket att säga om det. Om det finns tillräckligt med pengar, förstås. Men en utredningssvala gör ingen sommar.

Något oerhört tafatt svävar över diskussionen om lokaljournalistiken. Den slarvas allt som oftast bort i floskler – som att lokaljournalistiken är demokratins nav – eller görs till hygienfaktor i ett litet samhälle. I stil med kulturministerns prat om att Värnamo ska ha sin brandman, sin polis, och sin lokalreporter.
När Washington Post-journalisten Jenna Johnson twittrade ut Trumps antipressretorik från Colorado Springs, gjorde Daniel Sandström, litterär chef på Albert Bonniers förlag, ett medskick till Alice Bah Kuhnke. Hon borde fundera på korrelationerna mellan svag press och stark populism, tyckte han.
Just så.
Med en bland vissa grupper misskrediterad storstadspress är det i de lokala medierna som slaget om de populistiska krafterna kommer att stå.
Om Trumps ursprungliga kärnväljartrupp sades att de hade låg utbildning och att de oftare än andra stannade kvar i den småstad i vilken de vuxit upp. Med en utarmad lokalpress riskerar de att helt hänge sig åt så kallad alternativ media (eller »internet« som Trump kortar ner det till).
Det är inte vad jag kallar kunskapslyft!
Samma gäller för våra egna populister.
När Mittmedias planer på kraftiga nerskärningar väckte debatt för ett tag sedan, påminde bland andra journalisten Annika Hamrud om faran med få lokaltidningar i en debattartikel i Dagens Samhälle (Mediekrisen gynnar SD i kommunerna, 25/8).
Hamrud tar Dalarna och Gävleborg som exempel, där Sverigedemokraterna är det näst största partiet.
Hur ska invånarna veta vad politikerna pysslar med, utan starka lokaltidningar på plats? Utan dem, är det också fritt fram för sajter som vill sprida propaganda om ortens asylmottagande exempelvis.
»Forget the country, read the local«, är vägen framåt.
Så, käre Warren Buffett, var är du?

Text: