Det våras för May

Text:

Fyrtiosju parlamentsledamöter räcker för att bilda en mobb. Skulle aktuella brittiska opinionsmätningar spegla resultatet i det nyutlysta brittiska parlamentsvalet, är det så många Labourparlamentariker som kommer att förlora sina platser, mycket på grund av Jeremy Corbyn. Inbördeskriget i Labourpartiet skulle gå in i en ny, ännu bittrare fas. Premiärminister Theresa May skulle, å andra sidan, få en majoritet på nästan 120 röster och drygt ytterligare 50 partivänner i parlamentet, som vore henne tack skyldig.

All politik har feodala drag. Lojalitet och trolöshet är politikens ständiga följeslagare. Turkiets Recep Erdogans lösning på problemet är att försöka göra lojaliteten obligatorisk. Han har en lång rad historiska föregångare. Få av dem har fått uppleva lyckliga slut.

I de flesta samhällen står några få procent av befolkningen för större delen av brottsligheten, utöver mer triviala förseelser. Den laglydiga allmänheten skapar sig alltid en bild av vilka brottslingarna är. En del byggs på fakta: att unga män står för en oproportionerlig del av brottsligheten är väl belagt. Men saknas fakta kommer allmänheten att använda sig av de källor som finns tillgängliga: sociala medier, skvaller, rena fördomar.

Oviljan att reda ut sambanden mellan etnicitet eller nationalitet och kriminalitet, gör just sådan skada. Den kan också leda till att såväl brottsförebyggande som brottsbekämpande arbete blir ineffektivt. Därför låter Fokus Per-Axel Janzon gå igenom domarna i Malmö tingsrätt 2016, med detta perspektiv.

Även bland utlandsfödda är det förstås bara några enstaka procent som någonsin misstänks för brott. Desto större anledning att försöka få veta något om dem som avviker. Man ska vara försiktig med att dra slutsatser, men att vara rädd för kunskap, fakta och sansade resonemang är både orimligt och kontraproduktivt.

Mycket har redan sagts och skrivits om det som skedde på Drottninggatan för två veckor sedan. Upprepningar och klichéer riskerar att banalisera dådet. Å andra sidan visade efterspelet dels att ett robust lugn, kanske aningen oväntat, är rotat i Sverige, dels att svensk offentlighet inte tänkt färdigt vad gäller hotet från militant islamism.

Text: