Fichtelius: Högt och lågt i riksdagens eget »Ring P1«

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Det är precis som i Ring P1. Vem som helst kan ringa och säga eller föreslå vad som helst utan att något händer. Högt och lågt, klokt och lågt, programledaren lyssnar vänligt utan förpliktelser. Precis som den allmänna motionstiden i riksdagen. Vilken riksdagdagsledamot som helst kan föreslå vad som helst utan att något händer. Högt och lågt, talmannen och utskotten lyssnar tålmodigt utan förpliktelser.

När regeringen lämnat sin budgetproposition som ju handlar om »allt« har riksdagsledamöterna under några veckor rätt att skriva motioner om just allt. Under den allmänna motionstiden, i år mellan den 10 september och 3 oktober, lämnades totalt 3 313 motioner in. Nästan ingen leder till något.

Ingen riksdagsjournalist med självkänsla rapporterar om dessa motioner. De flesta avfärdas summariskt av utskotten genom ett förenklat förfarande. Ändå skriver ledamöterna ungefär 3 000 motioner under den här perioden. En del upprepar till och med samma motion år efter år. Ändå kan en del återkommande motionärer ibland utkoras som särskilt »flitiga« om de har skrivit många motioner. Detta trots att bland de »flitiga« finns ibland de mest tragikomiska ledamöterna med ett inflytande som står i omvänd proportion till motionerandet.

Detta resultatlösa motionerande riskerar förstås att dra löje över riksdagen. Många talmän har genom åren förgäves försökt stävja missbruket av den fria motionsrätten. Men även om partierna släpper igenom motionerna och även om yrkandena rent konstitutionellt måste falla inom ramen för riksdagens kompetensområden upprepas cirkusen varje höst.

Det sorgliga i detta är att i motionsfloden döljs ibland viktiga och kreativa förslag från de folkvalda. De allmänna motionerna blir en slags politisk temperaturmätare som avspeglar stämningar och opinioner i folkdjupet. De vanliga riksdagsledamöterna har oftast örat mot marken. Vad bör skolan undervisa om? Vilka vägar är mest angelägna att bygga? Vilka nya utredningar borde sättas i gång? Vilka käpphästar är värda att rida på?

Motionerna säger också en del om gräsrotskraven i partierna, vart man kanske är på väg. Påfallande många motioner från olika sverigedemokrater speglar till exempel en hårdare attityd än vad partiledningen visar utåt.

LÄS OCKSÅ: Januariavtalet tvingar regeringen att idiotspara

Richard Jomshof (SD) vill att asylsökande som kommer till Sverige ska kunna få sina värdesaker beslagtagna och han vill ha en annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare.

Liknande underströmmar finns också hos moderata gräsrötter. Ellen Juntti (M) vill att betydligt fler utländska brottslingar ska utvisas och fler på livstid samt att mindre hänsyn ska tas till deras anknytning till Sverige. Boriana Åberg (M) vill ha skärpta krav på svenskt medborgarskap.

SD:s kulturaktivism syns bland annat i motionen från Carina Ståhl Herrstedt (SD) som vill att »Du gamla, du fria« ska ges officiell status som Sveriges nationalsång. Hennes partikamrater Markus Wiechel och Alexander Christiansson motionerar om en stärkt känsla av nationell samhörighet och vill ha en utökad exponering av nationalsymboler i officiella sammanhang.

Detta blandas med mängder av motioner om olika vägar och flygplatser som bör förbättras, även om det inte är riksdagen som beslutar. Andreas Carlson (KD) vill tidigarelägga ombyggnation av riksväg 26/47 sträckan Månseryd–Hedenstorp och Lars Adaktusson (KD) vill ha trafikplikt på Mora flygplats.

Men här finns också partiernas samlade budgetmotioner eller mer visionära tankar, som motionen från Emma Hult (MP) med kravet »Förläng livet på prylarna och planeten«; medan Anders Österberg (S) vill ha en jämlik tandvård och Sten Bergheden (M) vill bekämpa granbarkborren.

Teres Lindberg (S) har många motioner om hbtq-frågor. Hon kräver internationell solidaritet och att Sverige ska vara en stark röst för hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ. Den politiska vilden Amineh Kakabaveh (-) motionerar om hedersförtryck, diskriminering, segregation, kuturrelativism och rasism. Markus Wiechel med flera (SD) har en genomtänkt motion om en rejäl översyn av Allmänna arvsfonden, men eftersom den kommer från »fel« motionärer lär den inte leda till något.

Några motionärer vill ha ständig vintertid, andra ständig sommartid. Svårt att få ihop i denna vildsinta flod, som nås i sin helhet via länken Motioner från allmänna motionstiden 2019 på riksdagens webb.

Läs alla krönikor av Erik Fichtelius här!

Text:

Toppbild: TT