Intervjun som kan få svenska politiker att vakna

Intervjun med Mahmoud Khalfi är en ögonöppnare för de som värdesätter kvinnors rättigheter, yttrandefrihet hbtq-rättigheter och – religionsfrihet.

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Så har man hört årets kanske mest deprimerande intervju. Med Mahmoud Khalfi, imam och direktör vid Stockholms stora moské.  

Född i Tunisien flyr han 1988 till Sverige med ett pass han lånat av en vän. ”Det var lätt att låna ett pass, och bara ändra bilden, sätta dit min bild.” Och det fanns också en vidare mening med att det hemsnickrade passet inte ifrågasattes vid Sveriges gräns: 

Detta är en argumenterande text. Alla åsikter är skribentens egna.

”Som religiös tror jag på ödet, att Gud har underlättat för mig att komma in och ingen har frågat mig vid passkontrollen.” Detta berättar han i Sveriges Radios Söndagsintervjun (3/9) där det också framgår att han i flera årtionden därefter har framträdande positioner i Sveriges största muslimska organisationer, som ordförande i Islamiska förbundet.  

I avhandlingen Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige, framlagd i år, för Sameh Egyptson fram tesen att Muslimska brödraskapet framställer sig som ett religiöst samfund samtidigt som det försöker ta sig in i partier och erövra positioner på den svenska politiska arenan. Och att Islamiska förbundet är Muslimska brödraskapets frontorganisation i Sverige. 

Att Muslimska brödraskapet skulle framställa sig som ett religiöst samfund som försöker erövra positioner på den svenska politiska arenan, bekymrar inte Mahmoud Khalfi. Han säger sig tvärtom vara inspirerad av Brödraskapet. ”Jag har sagt gång på gång att i den muslimska sfären finns det olika skolor. Jag tycker personligen att Brödraskapet är den mest balanserade.”  

SR:s Martin Wicklin pressar tålmodigt Mahmoud Khalfi och frågar om han vill se en lagändring, att det ska vara hets mot folkgrupp att bränna Koranen?  

Svaret blir: ”I Sverige är man jättekänslig angående lagändring och det ska man vara tydlig med. Det finns redan lagstiftning som kriminaliserar detta. Man behöver inte stifta nya lagar. Man kan tolka att denna handling (att bränna Koranen) ingår i hatbrott och hets mot folkgrupp.” 

”Muslimerna vill se snabba och konkreta åtgärder” och ”Finns det en politisk vilja kan man hitta en utväg”. ”Vi pressar politikerna att de ska respektera muslimerna.” ”Den juridiska processen har påbörjats.” ”Det ger hopp.” 

Att Muslimska brödraskapet är islamistiskt är ingen nyhet. Hur definierar Mahmoud Khalfi islamist? 

”En del tolkar islamist som extremist, terrorist. Men jag menar att någon som har en islamisk bakgrund, någon som ber, någon praktiserande muslim, det är det jag menar med islamist.” 

”När man refererar till den muslimska värdegrunden kan man jämföra med kristdemokrater. Jag som muslim, som ber, kan vara engagerad i politiken i ett politiskt parti, men jag har mina religiösa tankar precis som kristna.” 

Ok. Vi får väl se vad Kristdemokraterna tycker om det här. Och vad muslimer som ber, men inte kallar sig islamister, tänker om den här idén, särskilt som Mahmoud Khalfi flera gånger är noga med att säga att han inte representerar alla muslimer i Sverige. 

Och så antisemitismen. Islamiska förbundet har flera gånger bjudit in gäster som har uttryckt sig grovt antisemitiskt, och ni har varit tvungna att gå ut och be om ursäkt, säger Martin Wicklin. 

”Det är en mycket komplicerad fråga. Vi har inte resurser att granska alla. Vi vet att en föreläsare är snäll och han ger vägledning och kan hjälpa muslimerna här, men sen upptäcker man att han någon gång har uttalat sig på fel sätt och kanske antisemitiskt. Men nu har vi lärt oss och blivit mycket försiktigare och granskar och frågar innan vi bjuder någon, för att undvika onödiga diskussioner och kommentarer.” Med tillägget: 

”Vi måste vara tydliga. Vi har fördömt antisemitism.” 

Jag tror man kan slå fast att Islamiska förbundet med denna intervju levererat ett rätt gediget diskussionsunderlag, inte minst för svenska politiker. För det finns fler än den judiska gruppen som inte är särskilt välvilligt inställda till ”felaktiga uttalanden”. Nämligen de som värdesätter kvinnors rättigheter, yttrandefrihet, hbtq-rättigheter och – religionsfrihet.   

Detta är troligen årets mest nedslående intervju. Men ta och lyssna på den. Uppsidan är ett mycket bra jobb av Martin Wicklin. 

***

Text:

Toppbild: TT