Jon Åsberg: Plötsligt ser alla att kejsaren är naken

För snart femtio år sedan lanserade amerikanen Irving Janis begreppet »grupptänkande«. Sådant uppstår när en grupp »värdesätter konformitet och viljan att uppnå enighet, högre än ett kritiskt förhållningssätt« till gruppens idéer. De införstådda är starkt kritiska till »idéer som inte överensstämmer med gruppens«. Företeelsen tar sig också uttryck »genom att medlemmarna i gruppen avstår från att bryta mot rådande värderingar eftersom de önskar bibehålla den sammansvetsade anda som har skapats«.

Fast det fenomen som socialpsykologen Janis formade en teori kring fanns förstås långt tidigare. Dansken HC Andersen skrev exempelvis sagan om kejsarens nya kläder redan 1837. Hur som helst när jag sedan länge en misstanke inom mig; nämligen att vi svenskar är särskilt begivna på att hellre tänka i grupp än som individer. Hur kan man annars förklara att företeelser som metoo, Greta Thunberg eller den liberala flyktingpolitiken anammades så (nästan) unisont och med sådan puritansk glöd hos just oss?

Var det inte också grupptänkande som gjorde det så förtvivlat svårt för det politiska etablissemanget här i landet att erkänna en koppling mellan de senaste femton årens invandringspolitik och den skenande gängkriminaliteten? Nåväl, nu verkar förtrollningen bruten. Sent omsider har även statsministern upptäckt sambandet.

Kanske krävdes åter danska influenser för att vi skulle kunna prata öppet om det uppenbara. I veckan besökte grannlandets tidigare justitieminister Søren Pape Poulsen Stockholm och kallade en »spade för en spade«, som han själv uttryckte det. Men viktigare: han berättade vad Danmark gör för att bekämpa gängen. Några lärdomar för Sveriges del? Läs mer här och döm själv.

Författaren och journalisten Per Brinkemo är en lite ovanlig representant för sitt skrå i den bemärkelsen att han inte verkar hänge sig åt grupptänkande. Han har studerat och skrivit om klansamhällen i åratal. Länge en rätt otacksam syssla, efter vad jag förstår. Men sedan en hög polischef för några veckor sedan ropat att även den delen av kejsarens kropp är naken steg efterfrågan på Brinkemos kunskaper radikalt. Jag är tacksam för att han ändå har tid att åter dela insikter med Fokus läsare.

Läs fler artiklar från senaste numret här! 

Text:

Toppbild: TT