Kommer Sannfinländarna lyckas utmana Sanna Marin?

Trots Marins popularitet och kvinnors röststyrka misstänker jag att Sannfinländarna kan göra ett mycket gott val.

Text:

Toppbild: AP

Toppbild: AP

Finland går till riksdagsval nu på söndag. Det finns ingen given vinnare. Det finns däremot nog, som vanligt, flera möjliga förlorare. 

Prognoserna indikerar ett mycket jämnt val. Så var det också senast. Då avgjordes valet av lite drygt 7 000 röster.  

Tre partier har nu en reell möjlighet att bli störst. Det handlar om Samlingspartiet, Socialdemokraterna och Sannfinländarna. Jag tror, eller jag misstänker, att de sistnämnda kan göra ett mycket gott val. För regeringspartiet De gröna ser prognoserna dystra ut, också i Helsingfors där de normalt står starka. 

Redan nu kan följande sägas. De två största partierna efter söndagens val kommer inte ensamma kunna bilda en majoritetsregering. Socialdemokraterna har dessutom uteslutit regeringssamarbete med Sannfinländarna. Då är de återstående alternativen väldigt få. Finland har inte en tradition av minoritetsregeringar. Mindre stödpartier kommer behövas också efter detta val. 

Den övergripande ideologiska kampen är tydlig. Högern ställer massiva sparkrav medan vänstern siktar på en höjd sysselsättningsgrad och på högre skatter, ett slags hjälp till självhjälp. Kostnaderna för utbildningen vill ingen skära i, lika lite som man vill röra försvaret som ska Natoanpassas. Nato är inte ett tema i detta val. 

I ett slags epicentrum står den stora reform som sjösattes i början av 2022. Den går under namnet välfärdsområden. I dessa 21 områden samlas social- och hälsovården plus äldrevården. Debatten handlar om den skenande kostnadsbasen, men också om en akut brist på sjukskötare och äldrevårdare. I bakgrunden pyr Finlands svårartade demografiska utmaningar. Många dör, väldigt få föds. 

Står Finland inför ett statsministerval? Kanske. Den sittande statsministern Sanna Marin är populär i breda kretsar, i all synnerhet bland unga kvinnor. Samlingspartiets Petteri Orpo har en saklig men starkt tjänstemannamässig framtoning. Sannfinländarnas Riikka Purra är också hon kvinna, men lyckas inte locka kvinnor till sitt parti. 

Den finländska väljarkåren verkar I vilket fall präglas av en form av könspolarisering. Det betyder att män tenderar rösta borgerligt medan kvinnor allt oftare röstar rödgrönt. 

Trenden är inte ny, den är sedan länge synlig också i Sverige, men i Finland syns den väldigt tydligt i opinionsmätningarna just i år. Finska kvinnor röstar generellt sett flitigare än finska män, och den sittande fempartiregeringen fick sitt mandat av långt fler än 60 procent av alla kvinnliga väljare. 

Sannfinländarnas primära väljarbas är däremot män, närmare bestämt medelålders män. Dessa män är oftast bosatta på landsbygden och har en generellt sett lägre utbildningsnivå än befolkningen som helhet. Ett större understöd bland kvinnor kunde ge partiet en landslide victory. Opinionsmätningar indikerar ett växande stöd för Sannfinländarna i nästan alla väljarkategorier, inte minst bland unga. 

På landsbygden står Sannfinländarnas kamp mot Centern. I landet som helhet tävlar man mestadels mot Socialdemokraterna, men också mot Samlingspartiet. Svenska folkpartiet har återigen indikerat beredskap för regeringsmedverkan, dock inte i en regering som för "en sannfinländsk politik". 

Sannfinländarna vill ta Finland ur EU och minska invandringen och språkblandningen. Det vill ingen annan, åtminstone inte öppet. Det är, såtillvida, ett lite ensamt och isolationistiskt sinnat parti som kan bli störst i Finland den andra april.

Text:

Toppbild: AP