Konsekvenserna av den hårda F-gränsen

Jag har tidigare avfärdat dem som argumenterar för att ta bort underkänt ur betygsskalan. Men nu är jag beredd att ändra uppfattning.

Text:

Toppbild: Canva

Toppbild: Canva

Visst, jag har sett den förut i olika varianter. Det har ni också. Ändå kunde jag inte låta bli att dra på munnen när den här dök upp i flödet häromdagen: 

Uppgift i matematik för 40 år sen: En skogsägare säljer timmer för 1000 kronor. Produktionskostnaden är 800 kronor. Vad blir vinsten?

Uppgift i matematik för 20 år sen: En skogsägare säljer timmer för 1000 kronor. Produktionskostnaden är 800 kronor. Dra ett streck under talet 1000 och rita en cirkel runt talet 800. 

Uppgift i matematik i dag: En skogsägare gör ett kalhygge av en underbar skog eftersom han är självisk och inte bryr sig om artskydd eller bevarande av urskogen till kommande generationer. Detta gör han för att få en vinst på 200 kronor. Vad tycker du om hans sätt att livnära sig? 

Det som gör skämtet så underhållande – men också deprimerande – är förstås att det ligger ett mått av sanning i det. Förra våren fick nära 18 000 av de 121 000 ungdomar som gick ut grundskolan betyget F, alltså underkänt, i något av ämnena matematik, svenska eller engelska. Det diskvalificerar dem från att söka till gymnasiet, även till yrkesinriktade linjer där behovet av kunskaper i språk och matte kan vara begränsat.  

Den hårda F-gränsen får också andra konsekvenser. Den leder till merarbete för lärarna eftersom de måste vidta en rad åtgärder när en elev hotas av att bli underkänd. Men framför allt sänks kraven i undervisningen så att så många som möjligt ändå ska kravla sig över ribban vilket har bidragit till den tendens som beskrivs i skämtet ovan. Under min uppväxt var det lägsta betyget ett (av fem) en nesa att få för dem som brydde sig om skolan, men det kunde kompenseras med högre betyg i andra ämnen och diskvalificerade inte från fortsatta studier.   

Jag har tidigare avfärdat dem som argumenterar för att ta bort underkänt ur betygsskalan som flummare. Men efter att ha tagit del av vad många forskare, lärare och debattörer i skolfrågan anser om betyget F är jag böjd att ändra uppfattning.  

Vad tycker du? Läs först den här artikeln av Henrik Sjögren och diskutera därefter med din bänkkamrat. 

***

Text:

Toppbild: Canva