Lundberg vs Wallenberg

Esse non videre. Att verka, men inte synas. Det har varit Wallenbergarnas motto alltsedan Marcus Wallenberg lade sig an med det 1931. Fokus skulle ligga på den uppgift man hade att utföra, inte på att stå i rampljuset.

Mottot fungerar fortfarande som ledstjärna, men på senare år har familjen skaffat sig en mer öppen inställning till offentligheten. På ett evenemang ordnat av Dagens industri 2008 sa Investors Jacob Wallenberg att han ville förnya familjens devis, till »att synas om det behövs för jobbet«.

I stället får en annan av svenskt näringslivs förgrundsgestalter sägas göra fog för devisen – Fredrik Lundberg. I förra veckan köpte han ytterligare aktier i investmentbolaget Industrivärden. Därmed har han på ett drygt decennium köpt närmare 20 procent av kapitalet och drygt 28 procent av rösterna och är på god väg att knäcka det tjänstemannavälde som kontrollerat Industrivärden i decennier. Och det med minsta möjliga exponering.

När Fredrik Lundberg inledde sin karriär var han långt mer högljudd. Han var ung, nyinflyttad från Norrköping och utmanade flera familjer i den så kallade
finansadeln. Många gånger till familjernas förtret. Inte ens Wallenbergarna slapp undan. I början på 1980-talet köpte han aktier i Incentive.

– Jag var trettio år när jag ringde upp Marcus Wallenberg och talade om att vi köpt upp 5 procent av Incentive och att vi tänkte gå in tungt, sa han till Di då.

Sedan dess har han hållit korten mycket närmare kroppen.

När han 2002 köpte sina första aktier i Industrivärden, beskrev han det som en kapitalplacering. Därefter köpte han stora mängder aktier. Han sa länge att han var ointresserad av en styrelseplats, för att några år senare göra entré i styrelsen. Och bara några månader innan han tog över som ordförande för Industrivärden, sa Fredrik Lundberg att klubban inte intresserade honom.

En slump, eller en följd av en väl utformad plan? Det vet bara Fredrik Lundberg.

Men vi vet alla att han under de senaste åren blivit en allt mäktigare person i svenskt näringsliv. I dag har han stort inflytande över de två investmentbolagen Industrivärden och Lundbergföretagen. De kontrollerar i sin tur bolag som Handelsbanken, SCA, Skanska, Sandvik, Ericsson och SSAB, för att nämna några.

Fredrik Lundberg syns inte mer än han behövs. Men han verkar. Tillsammans med Handelsbankens ordförande Pär Boman har han bytt vd i Sandvik, Ericsson och Handelsbanken. Påbörjat upplösning av korsägandet i sfären och delat SCA i två delar. Nu spekuleras om att SCA:s skog ska slås ihop med Holmen. Inte på tapeten, enligt Lundberg, men det är som sagt ingen garanti.

Medan allt detta sker stiger Industrivärdens aktie.

Wallenbergarnas Investor är ännu mycket större. Börsvärdet uppgår till 227 miljarder kronor. Industrivärdens börsvärde bara till 69 miljarder. Men Fredrik Lundberg kontrollerar även Lundbergföretagen, med ett börsvärde på 65 miljarder.

Wallenbergarnas totala andel av Investor är värd 53 miljarder kronor, medan familjen Lundbergs andel av Industrivärden och Lundbergföretagen är värd 59 miljarder.

Röstmässigt ligger Wallenbergarna i täten. Wallenbergarna äger företag som SKF, Stora och SAS via det onoterade FAM. Dessutom har familjen Wallenberg inflytande över bolag med större värden.

Men familjen Lundberg knappar in.  Och Lundbergarna äger sina aktier privat. Därmed har Lundbergarna en helt annan makt över pengarna än Wallenbergarna, vars aktier ligger i stiftelser.

Redan i dag är Fredrik Lundberg långt mer förmögen. Fortsätter han i samma takt utmanar han också Wallenbergarna om vem som är mäktigast.

Text: