Luther, Franciskus Ansgar och Antje

Enligt Gallup ser faktiskt närmare 60 procent av amerikanerna frihandel som en möjlighet, snarare än ett hot, ändå har protektionismen fått grepp om presidentvalet. Brexit försvagar frihandelsvännerna inom EU. På några års sikt kan ökad protektionism få enorma konsekvenser. Annie Reuterskiöld sammanfattar läget.

Den första kristna församlingen i Sverige grundades på 830-talet av Ansgar. Först 400 år senare fick Sverige fastare form som stat. Sjuhundra år efter Ansgar blev Svenska kyrkan statskyrka och för futtiga 16 år sedan skildes den åter från staten. Det var ingen revolutionär skilsmässa. Det finns en särskild lag om Svenska kyrkan, fastställd av riksdagen, där kyrkans grund och form slås fast. Det har inget annat samfund.

Svenska kyrkan har en särställning i Sverige, oavsett vad man tycker om saken, och vilken gud man tror eller inte tror på.

Samtidigt som minnesåret för Luthers reformation tjuvstartar med påvens besök hos Lutherska världsförbundet i Lund, skriver Sofia Lilly Jönsson om de spänningar som ökar inom Svenska kyrkan just nu. Diskussionen gäller om kyrkan riskerar att tappa sitt arv och syfte och bli en centraliserad koncern. Farhågorna känns igen från till exempel universitetsvärlden, där det särskiljande också är satt under tryck av ekonomiska och politiska värden.

Ronald Reagans talskrivare, den legendariska Peggy Noonan, skrev en läsvärd kolumn i Wall Street Journal i förra veckan. Den började:

»Klarspråk: han är en knäppgök och du vet att han är en knäppgök. Jag reser till delstater där striden står, och talar med alla, vilka som helst. De vet allihop att Donald Trump är en knäppgök. En del tänker rösta på honom ändå. Många har gått in i galning-mot-förbrytare-mentalitet och lever med (eller försöker ta) sitt slutgiltiga beslut. De är alla deppiga.«

Peggy Noonan är ingen vänsteravvikare. Men hon drömmer om en »själsligt sund« Trump. Det säger något om hur den förra generationens republikanska tänkare våndas valåret 2016. Om hur den nya generationens republikanska aktivister fungerar, berättar Martin Gelin i veckans Fokus.

Text: