Nalin Pekgul: Friskolor för mig innebär betygsinflation och religiös extremism

Text:

På självaste Nyårsafton hamnade jag i debatt med Carl Bildt på Twitter om friskolereformen. Carl Bildt skrev:

»Många ungdomar har fått en bättre utbildning och mångfalden har gett oss styrka. Allt visar också att den alldeles överväldigande delen av de som har erfarenhet är positiva. Friskolereformen är en entydig framgång.«

När jag läste det insåg jag att vi tydligen inte lever i samma Sverige.

Friskolor för mig innebär betygsinflation, segregation och religiös extremism.

Ann-Charlotte Marteus på Expressens ledarsida reagerade på Carl Bildt:

»Ni skapade ett paradis för oseriösa ägare, tokiga sekter och extremister. Skolor kan gå i konkurs mitt i terminen utan efterräkningar samtidigt som urusla skolor får chans efter chans att fortsätta – och till och med expandera.«

En sådan oseriös gymnasieskola som Ann-Charlotte Marteus beskriver lockade min grannes son med en dator. Mamman reagerade på att sonen ofta var hemma. Skolan hade dock inget märkt. Han gick ut med ofullständiga betyg. Sådant bondfångeri har drabbat många familjer i Tensta.

I valfrihetens namn luras Tenstaungdomar att välja skolor som snålar in på lärarledd undervisning. De lockas med självständiga studier och egna datorer. Populära bland Tenstas ungdomar är gymnasier som har lektioner bara halva dagen och IT-utbildningar som satsar på pedagogik med hemarbete, utan krav på att visa upp sig i skolan över huvud taget.

Religiösa samfund av olika slag har tagit vara på möjligheten att etablera friskolor och enskilda förskolor med garanterat ekonomiskt stöd från kommunen. I dessa skolor hamnar många barn från Tensta som fostrar in dem i en parallell samhällsstruktur.

Ett av de mest kända exemplen på senare tid är Vetenskapsskolan i Göteborg. Efter flera år av kritik från både Skolinspektionen och Säpo har nu skolan äntligen stängts. Kritiken från Skolinspektionen har bland annat handlat om otillåten religionsundervisning i islam på lågstadiet, att andelen utbildade lärare varit låg och om bristande sexualundervisning.

Vetenskapsskolan har också kritiserats för könsseparation och för att arbetsledningen skulle jobba efter »islamisk rätt«. Mannen som startade skolan och tidigare var dess huvudman är en av de sex radikala islamister som enligt Säpo utgör en risk för Sveriges säkerhet.

De som huvudsakligen granskat och kommit med avslöjanden kring skolan är inte någon tillsynsmyndighet, utan stiftelsen Doku med journalisten Magnus Sandelin i spetsen. Doku har bland annat i samarbete med Expressen också avslöjat att återvändare från terrororganisationen Islamiska staten fått anställning på skolan, att stora belopp förts ut från skolans konto till bland annat Saudiarabien.

Det här kan väl aldrig vara ett okej kvitto på friskolereformen?

Vidare skrev Bildt att:

»Valfriheten förutsätter att det finns någonting att välja mellan. Och det förutsätter friheten att sätta upp och driva också fria skolor. Sedan måste det självfallet finnas en av staten fastlagd ram och kontroll av efterlevnaden för alla skolor.«

Jag frågade då Carl Bildt varför hans regering sjösatte friskolereformen 1992, innan kontroll och utvärdering fun-gerade. Dessutom har det framkommit att OECD redan då varnade regeringen Bildt för att friskolereformen skulle leda till ökad segregation. Trots att jag flera gånger bad om ett svar vägrade Carl Bildt att svara, utan fortsatte att blint försvara friskolereformen.

Friskolor har funnits i nästan tre decennier och det är uppenbart att samhället inte förmått att kontrollera dem.

Kontroll och regleringar hade möjligen fungerat om friskolorna utvecklats i de banor som förespråkarna tänkte sig när systemet en gång infördes, det vill säga om de begränsats till ett komplement i form av föräldrakooperativ i glesbygden och pedagogiska alternativ i tätorterna. Kontroll och regleringar förslår däremot inte mot det vi faktiskt fick; en snabbt expanderande privat skolsektor med vinstmaximerande utbildningskoncerner, sekteristiska skolor med en dold agenda, samt rena skojare i en skön blandning.

Medan nya regleringar diskuterades, infördes och befanns otillräckliga, förstördes framtiden för tusentals barn och ungdomar i Sverige. Försök till kontroll har gjorts av Skolinspektionen, dock utan större framgång. Det var alltså tack vare Säpo och stiftelsen Doku som Vetenskapsskolan till slut kunde stängas. Men det tog många år och under tiden har Vetenskapsskolan »utbildat« tusentals elever med de borgerliga partiernas och Miljöpartiets skolpeng.

Kom igen Carl Bildt, med det här som facit så kan du väl ändå inte försvara friskolereformen.

Läs alla krönikor av Nalin Pekgul här!

Text: