Om bubblan spricker

Text: Tomas Fischer

För snart 40 år sedan lade Saab på Marcus Wallenbergs initiativ bud på Scania. Jacob Wallenberg, som var stor aktieägare i Scania, protesterade men röstades ner av Marcus hov. Herrarna var inte vänner sedan Marcus manövrerat ut brodern genom att utpeka honom som ansvarig for att Wallenbergarna uppträtt som bulvaner for nazistföretaget Bosch. Jacob tvingades avgå som vd för Enskilda banken.

Industriellt blev Scania-affären ett fiasko. Synergieffekterna var försumbara. Saab Automobile, som inte gått med vinst ett enda år sedan starten, tappade Scania på 18 miljarder i koncernbidrag i ett flera gånger högre penningvärde än dagens. Trots åderlåtningen, förblev Scania världsbäst.

1995 återkom Scania till börsen men kontrolleras nu av Volkswagen-Porsche sedan Investor sålt sin kontrollpost till överkurs. Hovet, som röstade ner Jacob 1969 för att inte råka i onåd hos Fursten, lever vidare.

En hjärtefråga är att det ska vara tillåtet att betala överkurs för A-aktier och det är lika viktigt för hovmännen kring Handelsbanken. Det är bäst om svenska framgångsrika företag kan ägas av människor som bor i Sverige och inte fjärrstyras från utlandet. Jag vet för jag satt i styrelsen för en utländsk banks svenska dotterbolag. Ägarens inställning var att svenskar skulle vara underhuggare. Om hovmännen hävdar att prisskillnader på olika aktieslag motverkar utländska övertaganden så är det osanning.

Hade Volkswagen varit tvunget att betala alla aktieägare samma pris som det Investor fick hade man kanske avstått från affären. Investor skodde sig på övriga aktieägare.

Det finns goda skäl att skapa regler som förhindrar en upprepning. Det hedrar Scanias vd Leif Östling att han inte sålde samtidigt som Investor. Vad kan Volkswagen-Porsche tillföra Scania? Sannolikt ingenting.

Tyska företag är auktoritärt styrda och ofta korrumperade. Siemens har till exempel bevisligen betalat minst två miljarder euro i mutor. Volkswagen mutade sina fackliga representanter med obegränsade utgiftskonton och prostituerade. Volkswagen döljer förlusterna på köpen av Scania och MAN-aktier med kreativ bokföring.

För en tid sedan tog den privatägda Schleicherkoncernen i smyg på ett bedrägligt sätt  över det börsnoterade Continental. (Ja, schleichen betyder smyga!) Porsche har genom att kringgå uppflaggningsreglerna förvärvat 74 procent av Volkswagen. Porsche har manipulerat börskursen på Volkswagen så att bolaget tidvis haft det högsta börsvärdet av alla börsbolag i världen. Volkswagenaktier med rösträtt handlas tolv gånger högre än aktier utan rösträtt men med samma rätt till utdelning. Förlusterna för placerare som sålt VW-aktier på termin eftersom de litade på Porsches utfästelse att stanna vid femtio procent  är astronomiska.

VW utgör nu mer än tjugofem procent av tyska Dax index. Förtroendet för Frankfurtbörsen är förbrukat. Det ska bli intressant att se nästa rapport från Porsche som redovisar orealiserad vinst på aktier som rörelsevinst.

Porsche kan ha skjutit sig i foten. Det är de bästa kunderna – folk i finansindustrin – som riskerar att ruineras på grund av Porsches ohederlighet. Porsche och dess dotterbolag Volkswagen har förköpt sig.

Om bubblan spricker får Leif Östling rätt – tyskarna är bra på blixtkrig men brukar förlora till slut. Låt oss hoppas att Scania sedan får svenska ägare och som är bättre an de tidigare!

Text: Tomas Fischer