Om det blir krig eller inte har blivit en värderingsfråga

Det pågår allvarliga försök att förstå om Sverige kommer att vilja och kunna försvara sig självt. Då skriver Göran Greider vänsterpoesi.

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

ÖB Micael Bydén varnar för att det kan bli krig i Sverige. Det fick Göran Greider att gå ut och påstå att ÖB längtar efter krig. 

Det är allt oftare den djupa känslan av tacksamhet infinner sig över att Greider är just vänsterns största poettroll, och ingenting annat. 

Vi har civilförsvarsminister Bohlin som berättar att upprustningen av civilförsvaret går för långsamt och en statsminister som på samma säkerhetskonferens sade: ”Ytterst handlar det om att med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva. Medborgarskap är inte en resehandling.”

Detta är en argumenterande text. Alla åsikter är skribentens egna.

Ulf Kristersson är inte den ende som dragit reseparalleller till svensk försvarsvilja och motståndskraft. I rapporten ”Opinioner i en tid av dramatiska förändringar och kriser. Om viljan att försvara vårt land och demokratin”, från Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, skriver Sten Widmalm och Thomas Persson: 

”Om vi tänker oss ett land som inte ger medborgarna någon starkare emotionell koppling så kan det liknas vid ett hotell för långtidsgäster – en plats att bo på, där man kan äta och som man kan ha som en bas för att sköta ett jobb. Om en sådan plats utsätts för hot är det mest rationella för att skydda sig själv och sina närmaste att helt enkelt överge 'hotellet'. Försvarsvilja är således beroende av starkare känslomässiga band till en plats.” 

Medan Göran Greider vimsar runt mellan acceptans av nationalstaten och förkastande av nationalism pågår allvarliga försök att förstå om Sverige kommer att vilja och kunna försvara sig självt. Det är inte bara Ukraina som fått svenskarna att vakna till, men för att gå rakt på MPF:s arbete om hur det står det till i Sverige.  

Hur villiga är svenskarna att bidra till det civila försvaret? Andelen som svarade positivt – i ganska eller mycket hög grad – gick från sextio till sextiofem procent, från 2021 till 2022.  

Villigheten att bidra till det militära försvaret, i samma svarskategorier, nådde bara upp till 40 respektive 41 procent under åren 2021 och 2022. 

Jo, ni läste rätt. Trots att Ukraina invaderades av Ryssland däremellan tyckte bara 41 procent att det vore värt att vara med och bidra till att försvara Sverige militärt. I Finland ligger försvarsviljan på, för Greider säkert osmakliga, 82 procent. 

Jag påminner mig att vad man säger att man tycker, inte alltid är det man tycker. Med risk för att göra opinionsundersökningar värdelösa, dessutom med tillägget att man inte ens alltid vet vad man tycker. Finland vet vad de tycker om rysk stormaktspolitik, Sverige kan fortfarande vara fullt av drömmare som hoppas att någon ska komma och rädda oss om ryssen kommer. Är Nato räddaren i nöden? En sådan önskan skulle kunna förklara hur Sverige på en femöring kunnat svänga från förmodat neutralt till Nato wanna be…

Hört talas om riskperception? Det handlar om hur individer upplever risk och det finns på det hela taget tre typer – de som undervärderar risk, de som övervärderar risk och de som rätt värderar risk.

En överskattning av risk kan innebära att resurser som skulle gjort bättre nytta på annat sätt överutnyttjas. En underskattning kan leda till oönskade händelser.

En godhjärtad tolkning av svenskens bristande försvarsvilja skulle kunna vara att alltför få varit i närheten av något som ens liknar rysk stormaktspolitik. Det kan leda till en underskattning av risk, med resultatet att när jävulskapen inträffar blir svensken genuint förvånad. Till dem hör antagligen Greider själv. Sen har vi förstås preppers, som hela tiden trott att kriget skulle ha kommit igår. Och så de som har ganska bra koll. 

Nu står det stora mediala slaget om ifall Bydén, Bohlin och Kristersson övervärderar, eller rätt värderar, risken för krig. 

Det här får svenskan sova på och förhoppningsvis inte drömma om att den packade väskan under sängen innehåller biljett till andra sidan jorden, med bokad svit på lyxresort. Utan  ficklampa, värmeljus och batteridriven radio. 

***

Text:

Toppbild: TT