Ormet kryper inte lika roligt längre

Dåliga kunskaper i värdlandets språk har dubbla nackdelar: det begränsar inte bara anställningsbarheten, det ökar också segregationen.

Text:

Toppbild: Getty Images

Toppbild: Getty Images

Europeiska länder lyckas inte ge kvalificerade jobb till högutbildade invandrare, skriver Financial Times. Enligt statistik från European Labor Force Survey, ELF, är hela 47 procent av de invandrare till EU som har akademiska studier i bagaget överkvalificerade för sina jobb.

Undersökningen visar att Europas invandrare tjänar i genomsnitt 27 000 svenska kronor mindre varje år än människor med samma kvalifikationer som är födda i landet, och det blir i längden dyrt. Om invandrarna tjänade lika mycket som de infödda skulle EU:s BNP öka med över 400 miljarder kronor.

Yrkesgruppen lärare är ett exempel. En konsekvens av låga löner och utbrändhet är att det i många europeiska länder i dag finns en stor efterfrågan på utbildade lärare. Trots detta faktum jobbar inte ens hälften av de invandrare som har kvalificerad lärarutbildning inom yrket.

I Sverige, vars invandring närmast fördubblats de senaste tio åren, är konkurrensen om jobben stor och jämfört med andra europeiska länder hänger det här mycket på huruvida man kan språket eller inte. I Sverige löper man tre gånger så stor risk för arbetslöshet om man inte behärskar svenska och kommer hit som högutbildad invandrare.

Dåliga kunskaper i värdlandets språk har dubbla nackdelar: det begränsar inte bara anställningsbarheten, det ökar också segregationen.

Text:

Toppbild: Getty Images