Privatisera vården

Text: Martin Ådahl

Varför är den borgerliga regeringen så rädd för att privatisera? Nej, det handlar inte om utförsäljningen av statliga bolag. Det handlar om något mycket viktigare. Något som berör miljoner svenskars hälsa. Något som dessutom skulle spara 15 miljarder, om året. Det handlar om den svenska primärvården.

Det här är en av de största reformerna av svensk välfärd, som det märkligt nog talas minst om.

Vården slukar dryga 8 procent av vår BNP. Otaliga studier visar att det är de prosaiska besöken hos vårdcentralens vardagsläkare, primärvården, som betyder mest för hur väl vi kan förebygga och behandla sjukdomar.

Varför är privatisering lösningen?

Privatisering av vård är för många nästan synonymt med kallhamrad kapitalism, som när Michael Moore i sin senaste film »Sicko« beskriver hur oförsäkrade amerikaner dör sedan de nekats vård. Men då måste man skilja på tre fundamentalt olika saker.

Det första är vård som både betalas privat och produceras privat. Det är »Sicko«-scenariot, där de rika har världens bästa vård och de fattiga slängs ut ur sjukhuset. Det vill inget parti ha i Sverige.

Det andra är att staten både finansierar och producerar vården. Som i alla andra byråkratiska monopol minskar effektiviteten och kundvänligheten. Kreativa och nytänkande personer flyr.

Det tredje alternativet är att det offentliga betalar vården, lika för alla, men att den produceras och väljs privat. Då är det inte plånboken som styr. Samtidigt skapas konkurrens om patienterna, vilket ger effektivitet och kundvänlighet.

Länder som Danmark, Norge och Holland – knappast några råkapitalismens högborgar – har därför 95–100 procent privat primärvård. Alltihop offentligt och jämlikt finansierat, men effektivt och privat producerat. Så sent som för tio år sedan var Norge där Sverige är i dag. Nu är primärvården nästan helt privat, med väldiga förbättringar som följd. Sverige däremot är något av den sista sovjetstaten. Vi har bara 20 procent privat primärvård.

I storstäderna, i synnerhet i Stockholm, vet patienterna knappt var vårdcentralen ligger. I stället flockas de i timslånga köer på sjukhusens glädjelösa akutmottagningar. Inget rikt land i Europa har så lite patienttid per läkare. Läkarna sitter inlåsta inom jättesjukhusens väggar.

För dem som fortfarande tvekar finns ett lysande helsvenskt exempel:

Hallandsmodellen. Veckans reportage beskriver hur Halland gett patienterna valfrihet och öppnat sin primärvård för privata alternativ.

Halland har med sin senaste reform lyckats hantera ett av de största problemen med privatisering. Om staten betalar och det privata producerar finns risken att läkarna lockar patienterna att springa på besök i tid och otid, så att läkarens intäkter, och statens kostnader, far iväg. Men i Halland får den som du har valt som vårdgivare en påse pengar av landstinget för att hålla dig frisk. Incitamentet för vårdgivaren blir dels att du inte uppsöker läkarna i onödan, dels att alla verkliga vårdproblem upptäcks i tid så att inte kostnaderna senare far iväg.

Resultaten är slående. Vårdtagarna är nöjdare och tas emot snabbare än i någon annan del av landet. Ändå har man sparat hundratals miljoner kronor. Överfört till hela Sverige skulle det ge 15 miljarder. Läkare har fått chansen att sköta sina vårdcentraler bättre, och tjäna bättre. Duktigare, och yngre, människor lockas till primärvården, inte bara till de prestigefyllda sjukhusen.

Långsamt håller nu Hallandsmodellen på att införas i Stockholm. I många andra landsting är det dock fortfarande tabu med privat vård.

Frågan är nu vad socialminister Göran Hägglund sysslar med. Han ger ibland intryck av att vara regeringens stora utgiftsfördelningsminister, med enda uppdrag att utlova minst lika många miljarder som företrädarna till sjuka, gamla och alla andra prioriterade. I stället borde Hägglund driva igenom Vårdval Halland i hela Sverige.

Än så länge finns landstingen kvar, och sitter på pengarna. Men Hägglund skulle kunna lagstifta om rätten att fritt välja vårdcentral, med samma ersättning, såsom i Halland.

Idealet vore att få med sig socialdemokraterna. De har gjort stopp för privata sjukhus till en paradfråga, men många av dem, även utanför Halland, vet att privat primärvård är bra.

Fritt vårdval ligger nu i utredning. I bästa fall kommer Sverige att gå samma väg som Norge och Halland. I värsta fall blir det samma halvmesyr som den förra borgerliga regeringens husläkareform, som återställdes när socialdemokraterna kom tillbaka.

I dag borde läget vara ett annat. Halland har visat hur det ska göras.

***

FÖR ÖVRIGT borde vänsterpartiet bestämma sig för om man är till för medlemmarna eller väljarna. Enligt Fokus granskning vet inte ens hälften av svenska folket vad partiet står för. Inte dåligt för att vara Sveriges mest halsstarrigt renläriga parti.

adahl_signatur017.jpg

Text: Martin Ådahl