Sanna felaktigheter och riktiga siffror

Text:

Man kunde be poeten, författaren och professorn Lars Gustafsson att skriva en artikel om tyska 1800-talsfilosofer och få en utmärkt text tillbaka. Det var bara det att de filosofer som nämndes antingen inte var tyska, eller, om de var tyska, från ett annat sekel än 1800-talet. Lars Gustafsson kunde skriva formuleringar i stil med »och då etsade sig detta latinska citat in i varje levande mans minne ...«. Varpå en samvetsgrann och utmattad redaktör efter tre-fyra dagar fann ett citat på klassisk grekiska, som måste vara det åsyftade.

Han kunde skriva en intressant artikel om färgseende och färgens natur. När några invändningar i sak av en annars uppskattande professor i fysik publicerades, kunde Lars Gustafsson i sin tur skriva ett svar. Det innehöll rader som »XX, som uppenbarligen tror sig veta något om saken i kraft av att råka vara professor i fysik ...«.

Han kunde också förtjust tacka för liknande påpekanden, när han var på storsint humör.

Varje redaktör som publicerat Lars Gustafsson har en prunkande bukett av sådana anekdoter. Och poängen är denna: vilka triviala fakta som än var fel, gömde sig nästan alltid en större sanning i en Gustafssontext. Han var motsatsen till den svenska normen: den som stoltserar med att ha rätt i varje detalj, men ändå lyckas dra helt felaktiga slutsatser.

För bara några månader sedan var det taktlöst och suspekt att ens ställa frågan hur migrationen påverkar statsbudgeten. Men hur ska man kunna hantera stora samhällsförändringar om man är rädd för fakta?

I veckans Fokus talar Lasse Granestrand med dem som räknat på migrationens plus- och minussida. Det är inte alldeles lätt, men även med stora felmarginaler är slutsatsen tydlig: betydligt fler flyktingar måste komma i arbete om migrationen ska vara »lönsam«. Annars kostar den tvärtom det offentliga miljarder, även om det är långt till statskollaps.

Är LO på väg att falla sönder? Vad är det egentligen för intriger som utspelar sig i arbetarrörelsens fackliga gren? Fokus nya reporter Annie Reuterskiöld gör en flygande start och tar med er bakom kulisserna i LO-borgen.

Två nya kolumnister, ingen av dem okänd, gör debut. På Synd & skam skriver Berlinbon och författaren Nina Lekander och under Mat & dryck Tbilisibon och kocken Margit Richert.

Text: