Snälla, gå inte!

Spotify börsnoteras i vinter. Det bekräftade bolaget tidigare i veckan efter åratal av rykten. Den svenska musiktjänsten värderas till 115 miljarder kronor, vilket för närvarande skulle ge plats 15 i storlek på Stockholmsbörsen.

Fast nu är det inte i Sverige som aktien ska listas, utan i USA. Och man kan ju undra hur svenskt Spotify är, egentligen. Moderbolaget är registrerat i Luxemburg och tjänsten är tillgänglig i 60 länder. Försäljning och distribution sköts huvudsakligen online. Fast grundarna är svenska och huvudkontoret är lokaliserat till Stockholm, även om inte mycket i lokalerna skvallrar om det. Jag jobbade i samma hus tidigare och engelskan dominerande, både i kommunikationen med personalen och i hissarna.

På det hela taget är Spotify ett bra exempel på vad digitaliseringen innebär för näringslivet men också för samhället i stort. Verksamheten är helt internet-baserad, och kopplingarna till ett land eller en plats i den fysiska världen är ofta svaga. Telefonibolaget Skype, som vi brukar vilja räkna till »det svenska internetundret«, grundades av en dansk och en svensk bosatta i London och en stor del av utvecklingen skedde i Baltikum. I dag ägs Skype av den amerikanska jätten Microsoft.

Förra våren skrev Spotifys grundare Daniel Ek och Martin Lorentzon ett öppet brev till politikerna där de hotade med att flytta verksamheten från Sverige och Stockholm om inte förutsättningarna för att driva företag här förbättras. De pekade ut tre hinder.

Bostadsbristen gör det svårt att locka hit folk eftersom de inte hittar någonstans att bo, skolsystemet frambringar för få duktiga programmerare och skattelagstiftningen gör det i praktiken omöjligt att locka personal med ägarandelar i stället för hög lön.

De skrev att de älskar Sverige, men att de har svårt att motivera att verksamheten ska drivas härifrån. Efter vad jag förstår har ingen ansvarig politiker, vare sig från regeringen eller Stockholms stad, diskuterat med Spotifygrundarna om hur situationen konkret och snabbt kan förbättras. (Vilket -för övrigt påminner mig om att en av grundarna berättade för mig för några år sedan att han hade varit bjuden tre gånger till Downing Street nummer 10 i London, men aldrig till Rosenbad).

Häromdagen pekade Di också på ett annat problem för Spotify där bolaget skrivit till regeringen och begärt hjälp. Flera länder vill beskatta Spotifys försäljning i respektive land. Men koncernens kostnader – till stor del ersättningar till rättighetsinnehavare samt utveckling – är koncentrerade till ett fåtal länder. Därför blir en sådan beskattning förödande. Spotify går fortfarande med förlust på koncernnivå och vill naturligtvis inte betala skatt i länder där det nästan bara finns intäkter, utan möjlighet att dra av kostnader som uppstår på andra ställen. Detta är förstås inte regeringens fel, men en illustration till att digitaliseringen skapar nya möjligheter att driva företag och göra affärer globalt, men också nya sorters svårigheter.

Det är uppenbart att politikerna och lagstiftningen inte hänger med i utvecklingen. Sverige (liksom för den delen många andra länder) är illa anpassat till det nya läget. I USA domineras börserna redan av it-företag som Facebook, Google, och Apple. Här hemma ligger tyngdpunkten kvar på traditionella branscher som industri och bank.

Det ryktas nu att Spotify står i begrepp att göra allvar av planerna och flytta åtminstone delar av huvudkontoret. Jag har inte lyckats få detta bekräftat och hoppas att det inte stämmer. För vad säger det om Sverige som land om vi inte lyckas behålla det enda verkligt betydelsefulla bidraget den digitala ekonomin som faktiskt är sprunget ur den svenska myllan?

Text: