Sommarens lästips: SD:s program

Text:

Detta är sista krönikan före sommaruppehållet. Dags att kasta sig ut på klipporna med något att läsa. Jag har ett insidertips. Jag har fått det av flera ledande politiker som kommer att vara mycket aktiva i valrörelsen. De vill ladda batterierna efter Almedalen och då är det inte bara skönlitteratur som gäller. Om nu inte detta lästips ändå ska betraktas som någon slags fiktion.

Jag har dessutom börjat skönja tecken på att det är fler än ledande politiker som börjat läsa det alster jag ska rekommendera. Allt fler ledarskribenter och kommentatorer förefaller ha inlett den heta sommaren med att närläsa ett viktigt politiskt dokument. Dagens Nyheter till exempel analyserade nyligen Sverigedemokraternas kulturprogram utifrån citatet »det är uppenbart att vissa kulturer är bättre än andra«.

Mitt lästips för sommaren är alltså Sverigedemokraternas program. Det är lite svåröverskådligt men det finns i olika avsnitt på partiets hemsida. För att fortsätta med kulturpolitiken vill partiet till exempel »säkra det svenska kulturarvet genom generella anslagshöjningar för vård och utveckling av vårt kulturella arv, införa kulturarvs-rot och stärka den statliga kulturarvsfonden.

Vi vet redan ganska väl vad Sverigedemokraterna tycker om judar, samer, muslimer och andra »icke-svenskar«. Vi vet vad de vill göra med många av dessa »främmande element« och vi vet från partiets budgetmotion att flera fagra löften finansieras med omedelbara (men ej omedelbart genomförbara) miljardbesparingar på kostnader för invandring och integration.

Men allt det andra? Det är det som på allvar börjat intressera många politiker och kommentatorer. Vi talar om Sverigedemokraternas politiska program i sin helhet. Det handlar ju inte bara om massinvandringen och dess påstådda konsekvenser. Det handlar om allt det andra som politiken ska lösa och eftersom Sverigedemokraterna kanske blir det största partiet i riksdagen är det minst sagt läge att försöka sätta sig in i vad de vill mer än att kasta ut så många främlingar som möjligt.

EU-motståndet är starkt. SD vill ha en svexit, en svensk motsvarighet till brexit och en folkomröstning om medlemskapet. Biståndet ska skäras ner med 10 miljarder.

Inom familjepolitiken vill SD avkvotera föräldraförsäkringen och fördubbla vårdnadsbidraget. Partiet betonar att det »existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat«. Samkönade par eller »polyamorösa« grupper ska inte få adoptera barn eller insemineras, SD är närmast att betrakta som abortmotståndare och får KD att framstå i blekaste dager. »För abort efter den tolfte veckan till följd av medicinska eller andra tungt vägande skäl ska det krävas tillstånd.«

Kärnkraft är bra och bör snarare byggas ut än avvecklas. »Gränsen på tio kärnkraftverk bör omprövas och utbildning och forskning inom kärnkraftsteknik stärkas och byggas ut«

En arbetsmarknadspolitisk åtgärd är att »reformera« Lagen om anställningsskydd och införa lärlingsanställningar för unga. Arbetsförmedlingen ska avskaffas i sin nuvarande form.

Det ska ställas högre krav på friskolor och kommunerna ska ha vetorätt mot startandet av friskolor. Skolorna ska förstatligas efter en särskild utredning om hur det ska gå till och friskolor ska inte få ta ut några vinster ur verksamheten.

Försvaret ska stärkas kraftigt, officerarna ska få högre ingångslöner och medverkan i internationella insatser ska ske mer restriktivt. Försvaret ska successivt öka till 2,5 procent av BNP. Militären ska kunna bistå polisen vid särskilt svåra ordningsproblem.

Sverigedemokraternas politiska program spänner över hela fältet. Ibland framstår det som mer höger än höger men i andra fall är punkterna inte främmande för vänstern. Det handlar framför allt om mer än invandring. Och det är det som partiets kritiker kommer att nagelfara under sommaren inför valrörelsens slutetapp.

Så mitt lästips inför sommaren är alltså: gå till originalet! Då kommer det att bli lättare att följa valdebatten i augusti.

Glad sommar – men läs lite mer än politiska program!

Politikkrönikor Erik Fichtelius

Den stora omfördelningen

Politiskt styrd eller politiskt störd

»Sovjet-tv:n« är bra för demokratin

Playboy biljetten till Trumps huvud

Erik Fichtelius 

Text: