Stolpe ut

Text:

När en representant för Skandia på 1980-talet åkte runt i USA för att göra en marknadsundersökning av det stora landets arenor konstaterade han att det bara fanns en enda som klarade att ge en positiv avkastning. Det var Madison Square Garden i New York. Den hade ett upptagningsområde på 70 miljoner människor och hade i genomsnitt 2,5 evenemang per dygn.

Även om förutsättningarna har förändrats sedan dess, med bättre och billigare kommunikationer samt fler finansieringskällor för evenemangen, så är det ändå svårt att föreställa sig att ett glest befolkat land som Sverige kan husera någon större arena som kan förränta sina kapitalkostnader.

Den svenska historien talar inte heller för det. Det konsortium som ägde och finansierade Globen gick i konkurs i början av nittiotalet. Globen har för övrigt aldrig gått med överskott sedan den färdigställdes 1989. Scandinavium i Göteborg har bara gett driftsöverskott under ett år sedan den byggdes 1971.

Med det i bakhuvudet är det naivt att tro att den under de senaste veckorna omskrivna Friends Arena i Solna utanför Stockholm ska kunna ge några överskott till sina ägare. Förutsättningarna blev inte bättre av att byggnaden blev närmare en miljard kronor dyrare än beräknat, efter omfattande markförstärkningar. Glädjekalkyler är inget ovanligt vad gäller byggen av idrottsanläggningar. Ombyggnaden av Gamla Ullevi i Göteborg kostade dubbelt så mycket som budgeterat. Det nordiska rekordet och kanske världsrekordet står Holmenkollen i Oslo för där kostnaderna för ombyggnaden av hoppbackarna inför skid-VM 2011 steg från beräknade 200 miljoner till dryga 2 miljarder norska kronor.

Enligt ägarbolaget Arena Staden i Solna KB:s årsredovisning från 2012 är Friends Arenafastigheten bokförd till 2 974 miljoner kronor. Av detta så har ursprungsägarna Svenska Fotbollförbundet, Fabege, Jernhusen, Peab och Solna stad pytsat in 861 miljoner kronor, och några ägare framför allt Peab och Fabege, hade skjutit till ägarlån på 356 miljoner kronor vid utgången av 2012. De externa kreditgivarna, som uppges vara Swedbank, har lånat ut 1 560 miljoner kronor.

Resultatet för verksamhetsåret 2012 blev en förlust på 14,5 miljoner kronor, vilket inte säger så mycket då arenan invigdes i november. Det innevarande året har inte gått så bra. Enligt analyssajten N360.se, som bland andra undertecknad står bakom, redovisar Fabege, som under våren förvärvat drygt 5 procent av Jernhusens aktier och därmed redovisar Arenastaden i Solna KB som ett intressebolag, en förlust på sitt 22,8-procentiga innehav på 25 miljoner kronor under de två senaste kvartalen. Arenabolagets samlade förlust skulle därmed kunna beräknas till över 100 miljoner kronor för de senaste två kvartalen, vilka är de säsongsmässigt starkaste.

Flera ägare har signalerat att de vill minska eller kliva ur sitt ägande. Fotbollförbundet har lyckats sälja en 11,1-procentig andel till Folksam. Det är oklart vad Folksam betalade för dessa, men mera klart att Lars-Inge Svensson, chef för Folksam Idrott, får svårt att leva upp till sitt uttalande om att affären »skapar stabil och långsiktig avkastning för våra kunder«.

För ägare som Fabege, som äger det mesta av fastigheter och byggrätter i den intilliggande Arenastaden, och Peab som svarar för byggandet av denna, samt Jernhusen som sålde mycket av marken till Fabege, får satsningarna i Arenabolaget ses som en del av exploateringskostnaderna. Att räkna hem satsningen på egna meriter är nog uteslutet.

Text: