Där allt hör ihop

Text:

I två veckors tid har stormen Irma dominerat nyhetsflödet och beskrivits som en monsterorkan. Alla är dock inte övertygade om att det rör sig om en vanlig naturkatastrof.

– Det finns ett behov av att lyfta fram den klimatpolitiska agendan och orkaner är det snabbaste och bästa sättet att göra det […] du kan åstadkomma mycket bara genom att skapa rädsla och panik, sa den konservativa radioprataren Rush Limbaugh i sitt program som når runt 15 miljoner lyssnare.

Uttalandet fick snabbt spinn digitalt.

Etablerade medier avfärdade uttalandet som en konspirationsteori och alternativa sajter eldade på teorierna och vidareutvecklade dem.

Att Irma har hamnat i skottgluggen på den konspirationsteoretiska internetscenen är föga förvånande då naturkatastrofer ofta är på deras agenda. Den inflytelserika konspirationistssajten Infowars har i åratal propagerat för att den amerikanska regeringen har framkallat och kontrollerat väderhändelser. Det ligger i gruppernas natur att förklara de stora skeendena och anpassa sig till rådande aktualitet, enligt Stiftelsen Expo som i år har gett ut en handbok i ämnet.

Konspirationsteorier har funnits i alla tider och står på samma grund, oavsett vad sammansvärjningen handlar om eller på vilken plattform den syns. Den amerikanske statsvetaren Michael Barkun pekar på tre element i varje konspirationsteori: ingen händelse sker av en slump, inget är som det verkar och allt hänger ihop.

Konspirationer har sin bas i något Barkun kallar för »sfären för stigmatiserad kunskap«, vetskap som inte bekräftas av mainstreaminstitutioner. Det blir därför naturligt för subgrupper, som stigmatiseras för en omstridd världsåskådning, att söka sig till den virtuella världen för att hitta likasinnade och bekräfta varandras världsbilder.

Den främsta anledningen till att internet är en grogrund för konspirationer är förstås den snabbare, billigare distributionen som dessutom når ut brett – utan grindvakter. Med ett länksystem mellan webbsidor skapas ett oändligt hypertextnätverk där intresserade kan gräva ner sig och spåra teorier från sajt till sajt, skriver juristprofessorn Mark Fenster i boken »Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture«.

En snabb googling på orkanen Irma och konspiration ger över en miljon träffar.

I jakten på att hitta den verkliga sanningen om Irma delar och länkar de som tycker sig se konspirationer text och rörlig bild fritt, vilket skapar en spiral: ju mer som delas, desto mer information exponeras och desto större är chansen att de får fäste. Barkun säger att många lockas av att bedöma trovärdigheten baserat på mängden information som finns tillgänglig.

Vi vet ännu inte hur stora skador Irma har orsakat. Men två dagar efter Rush Limbaughs uttalande om en liberal sammansvärjning bestämde han sig för att hotet från orkanen Irma var tillräckligt verkligt för att evakuera från Florida, som hans radioshow sänds från.

Fakta | Tre klassiska konspirationsteorier

Den nya världsordningen – ekonomisk konspiration

Ett hemligt sällskap planerar global dominans genom en världsregering och styr bland annat Federal reserve, EU och Världsbanken.

NWO

11 september– politisk konspiration

Två teorier dominerar: myndigheterna avstod från att agera samt att amerikanska regeringen är medskyldig och låg bakom attacken.

WTC

MH370 – flygkonspiration 

Det mystiska försvinnandet av MH370 förklaras med att planet gömdes och återintroduceras som MH170 för att kunna skjutas ner av politiska skäl.