Nobelpriset 2006: Fokus tippar pristagare

Text: Nils Johan Tjärnlund

Fysiologi eller medicin

DNA-fingeravtryck. Sir Alec Jeffreys och Sir Edwin Southern, Storbritannien.
En upptäckt som bland annat löser brott och faderskapsmål. Det var 1984 som Alec Jeffreys kom på att det går att identifiera en människa utifrån hennes DNA.

Senare hjälpte han polisen att lösa det första fallet med hjälp av DNA-analyser. Biologen Edwin Southern tog fram själva analysmetoden på 70-talet.

Cancergener. Bert Vogelstein, USA.

Den världsledande cancerforskaren Vogelstein fann en grupp gener som skyddar normala celler från att bli cancerceller. Inträffar mutationer i sådana gener kan det leda till sjukdom. Avvikelser i TP53-genen kan kopplas till mer än hälften av alla cancerfall. Forskningen har lett till säkrare diagnostiska metoder.

RNA-interferens Andrew Fire och Craig Mello, USA, och Thomas Tuschl, Tyskland.
Bilden av DNA-molekylens kusin RNA har förändrats på senare år. Man trodde att den var en passiv transportmolekyl, men forskningen har visat att den har viktiga styrfunktioner i bakterier, djur och växter. Mindre bitar av RNA kan stänga av gener och påverka cellens beteende.

Bubblare: Craig Venter med flera. För kartläggningen av människans arvsmassa. Hittills har dock Nobelkommittén inte velat belöna hela forskarteam.

Kemi

Katalytiska antikroppar. William Jencks, Richard Lerner och Peter Schultz, USA.

År 1969 förutsåg Jencks att antikroppar skulle kunna fungera som katalysatorer i likhet med enzymer. I mitten på 80-talet visade Lerner och Schultz att det var möjligt att ta fram sådana katalytiska antikroppar. Poängen är en kombination av antikropparnas effektiva virusdödande och enzymernas nedbrytande förmåga skräddarsydd för just den sjukdom man vill bota.

Nanotuber. Mildred Dresselhaus, USA, och Sumio Iijima, Japan.
Mildred Dresselhaus har bedrivit viktig forskning på kolatomer och visat att de i vissa lägen kan vara både ledande och halvledande. Hon är fortfarande aktiv vid 76 års ålder. Japanen Sumio Iijima upptäckte 1991 nanotuber, stora rörformade kolmolekyler som kan användas praktiskt inom nanotekniken.

Ytkemi och katalysatorer. Gabor Somorjai, Ungern/USA, Gerhard Ertl, Tyskland.

Somorjai och Ertl är två av världens ledande forskare på ytkemi. Deras forskning har haft stor betydelse när det gäller att ta reda på hur kemiska reaktioner sker på molekylär nivå och hur ett ämne kan förvandlas till ett annat genom katalys. En lättsammare sida av forskningen hjälpte ishockeyspelare i OS 2002 att få bättre fart under skridskorna.

Fysik

Teleportering av ljuspartiklar. Anton Zeilinger, Österrike.
I »Star Trek« kan man låta sig teleporteras till en avlägsen planet. Föga realistiskt, men Zeilinger lyckades faktiskt »förflytta« en ljuspartikel från ena änden av skrivbordet till den andra. I själva verket är det dock partikelns egenskaper som överförs till en annan partikel. Tekniken skulle kunna leda till säker kryptering, exakta atomur och supersnabba datorer. Zeilinger går ibland under smeknamnet »Mr Beam«.

Universums födelse genom Big Bang. John Mather och George Smoot, USA.
År 1992 kom via COBE-satelliten bevis för att universums bakgrundsstrålning är fläckig. Strålningen är ljusrester från universums födelse. De är de första tecknen på galaxernas uppkomst, och viktiga bevis för teorin om Big Bang. Mather och Smoot ledde forskningen.

Universums snabba expansion Andrei Linde, Ryssland/USA, och Alan Guth, USA.
Linde och Guth har utvecklat teorier om hur universum strax efter Big Bang expanderade mycket snabbt, den så kallade inflations- eller uppblåsningsteorin. Hittills har det varit svårt att få bevis för teorierna, men nya bilder av universums barndom ger stöd åt deras forskning.

Bubblare: Lene Hau, Danmark. Som i experiment lyckats bromsa ljusets hastighet till mopedfart, och helt stoppat ljuset för bråkdelen av en sekund.