Onödig censur

Text: Therese Larsson

Verket, som liknar Kaaba i Mekka, bokades av. Mindre än ett år senare fick Schneider se samma sak hända igen. Kuben skulle placeras utanför konstmuseet Hamburger Bahnhof i Berlin, men avbokades av, som det hette, politiska skäl. Risken för ett terrorattentat ansågs för stor.

Gregor Schneider protesterade och sa att hans kub inte var en provokation, utan tvärtom en hyllning till islam, och att det var en muslimsk vän som gett honom idén. Debatten om konst och censur svallade.

– Ända sedan 11 september och Irakkriget finns det en rädsla för islam i väst. Jag tycker att det är bra att vi tar den här debatten, och att båda sidorna får lufta sina argument. Dessutom är det inte varje dag vi får se konstverk på nyheterna, säger Barbara Hein som är redaktör på det tyska konstmagasinet Art. Hon talar om hur bomberna i London och Madrid spätt på rädslan för radikala muslimer och hur det i sin tur lett till ett visst mått av självcensur i konstvärlden.

– Jag tror att det finns i bakhuvudet hos många, och även om censur kanske är ett för starkt ord, så tror jag inte att man väljer teman lika fritt längre. Det finns en ny medvetenhet, men just det här fallet tycker jag är absurt. Alla som har varit i arabvärlden vet att man får avbilda Kaaba, den pryder tavlor hemma hos nästan alla som gjort pilgrimsfärden till Mecka.

Problemet i såväl Venedig som Berlin var att ingen brytt sig om att fråga den muslimska befolkningen vad de tyckte, något som utlöste protester, inte minst från det muslimska centralrådet i Tyskland som inte hade något att invända mot Gregor Schneiders kub och som ansåg att man fått en censurdebatt nedtryckt i halsen. Nu, två år senare, står den svarta kuben utanför konsthallen i Hamburg. Flera muslimska föreningar har varit med som rådgivare inför utställningen, och när det omdebatterade verket till sist stod färdigt, publicerade nättidningen islam.de en artikel med rubriken »Äntligen får Kaaba-skulpturen visas«.

Barbara Hein drar en parallell till operan »Idomeneo« som Deutsche Oper i Berlin ställde in i höstas, efter att den tyska säkerhetspolisen varnat för att det avhuggna Muhammed-huvud som visades mot slutet, skulle kunna leda till ett attentat. Även i det fallet berodde uppståndelsen på bristfällig research, och även där beklagade ledande muslimer att konst censurerades felaktigt å deras vägnar.

– Jag är glad att kuben äntligen visas och förstår faktiskt inte varför man resonerade som man gjorde i Berlin. Hamburger Bahnhof gör många modiga utställningar, jag skulle absolut inte kalla det för ett fegt institut. Men vad vet jag, man kanske inte ville ta debatten, säger Barbara Hein.

Fotnot: Hamburger Bahnhof är Berlins museum för modern konst. Gregor Schneiders »Cube Hamburg 2007« visas till den 10 juni på Hamburger Kunsthalle i Hamburg.