»Politiken finns i poesin«

Text: Paulina Sokolow

Bild: Scanpix

Sverige mår dåligt, åtminstone om man tolkar bilderna som målas upp i de böcker som Anders Cullhed och Augustjuryns övriga medlemmar i kategorin skönlitteratur och poesi läst inför årets stundande prisutdelning.

– Vi tycks leva i en orolig tid. Jag har läst många texter som kan tolkas som inlagor mot tron på det rationalistiska och det välstyrda folkhemmet. Sedan är också inslaget av skräck och science fiction, vålnader, skurkar, spöken väldigt framträdande. Det är ingen ljus bild.

En annan tendens, enligt Anders Cullhed, är att författare som är födda på 60- och 70-talen, som alltså närmar sig medelåldern, tittar tillbaka på sin barndom. Rekordåren, tiden som präglas av ett idylliskt skimmer, men där nu minnen med mörka understråk dyker upp, återupplevs och får förödande konsekvenser för det pågående livet.

– Det är en nervig tid vi lever i, konstaterar han.

Augustpriset instiftades 1989 av Svenska Förläggareföreningen som också utser juryn. I maj-juni kommer den första skörden böcker: vårutgivningen, den utgör omkring 20 procent av den totala utgivningen. Det är i augusti-september som merparten av årets böcker kommer. Och 158 böcker på i genomsnitt 200 sidor innebär en stor arbetsbörda.

– Vi skämtade inom juryn om hur många kilon vi hade att avverka, inte sidor.

Att han ändå åtog sig ordförandeskapet motiverar han just med det unika tillfället att få en heltäckande bild av skönlitteratur och poesi vid ett visst ögonblick, ett år som 2008.

Den totala bokutgivningen växer kraftigt – i år ges det ut 30 procent fler titlar än 2007. En förklaring är den populära deckargenren, som litteraturkritiker ofta rynkar på näsan åt. Men med tiden och kvantiteten kanske chansen ökar att en deckare snart blir aktuell för nominering till Augustpriset?

– Absolut! Det finns inget som hindrar att sådana böcker får Augustpris, förutsatt att de håller den kvalitet som krävs, säger Anders Cullhed.

Samtidigt ser han en annan tendens, nämligen att inslagen av deckare har letat sig in i den vanliga litteraturen. Våld, mystiska händelser och mord blandar sig in i romaner om relationer och psykologiska skildringar.

– I romaner där man tidigare hade förväntat sig mera intriger av ett överskådligt och realistiskt slag, sederomaner, resor, kärlek, passion eller samhälleliga problem, i sådana böcker växer den här typen av spänning och spöklika ingredienser in.

Bland de nominerade författarna finns i år en rad högst etablerade namn med en lång och framgångsrik utgivning bakom sig. Så brukar det se ut. Finns det en risk att man ställer lägre krav på en känd författare?

– Ja, det är frestande att tänka sig den tanken. Men risken finns också för motsatsen: att man blir särskilt kritisk mot välkända skribenter. Framför allt om det är något i läsningen som börjar skorra. Man får ha tålamod och läsa vidare. Kanske vill författaren leka eller skoja med läsaren?

Man brukar säga att kulturarbetare har en speciellt utvecklad fingertoppskänsla för sin tid. Men oron och nervigheten i många av de nyskrivna böckerna är inga förutsägelser om den ekonomiska kris som världen nu är mitt uppe i, menar Anders Cullhed.

– Fokus i dagens romaner ligger på det privata planet, på familjelivet och olyckliga förhållanden. Männen och manlighetens nya mutationer har mycket påtagliga problem i många av de här böckerna!

Samhällsengagemanget som går bortom det egna jaget, familje- och parrelationer och de andra medelklassproblemen, det hittar Anders Cullhed i stället i poesin. Där finns politiken.

– Men inte i form av plakat eller slagord. Utan dikter som ställer väldigt konkreta frågor om vår gemensamma tillvaro, om arbetslivet och samhället i stort, som till exempel hos Katarina Frostenson eller Johan Jönson.

Hur och vad ska man skriva för att bli nominerad till Augustpriset?

– Det är två saker: dels något överraskande, något oväntat. Något som bryter genreförväntningarna. För det andra är det stilen! Ett bra språk fångar mig faktiskt mer än om något mycket spännande händer på första sidan. Gabriel García Márquez har sagt att hela tricket i att skriva en bra bok är den första meningen. Om man får den första meningen rätt, så flyter resten av boken.

Tvärtom då, vad är en litterär dödssynd?

– Det är väldigt svårt att svara på, för man kan göra så väldigt mycket i prosan, väldigt konstiga saker, men det kan bli bra ändå. Man kan aldrig veta!

Augustpriset är ju uppkallat efter August Strindberg. Hur stor är sannolikheten att han skulle fått priset 1879 för »Röda rummet«?

– Eftervärlden kan konstatera att det inte fanns något annat lika lysande det året, men jag är inte så säker på att sam­tiden såg de kvaliteterna.

Augustpriset till årets svenska skönlitterära bok tillkännages den 24 november kl 18.00 i Stockholms Konserthus.

Fakta | Augustpriset

Augustpriset är ett årligt pris som sedan 1989 delas ut av Svenska Förläggareföreningen i kategorierna skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur. Varje kategori har sin egen jury. Priset består av 100 000 kronor och en bronsstatyett av Mikael Fare. Årets skönlitterära jury består av Anders Cullhed, (ordf.), Åsa Arping, Jessika Gedin, Dan Shafran och Gunilla Sandin. De har bedömt 148 böcker insända från 27 förlag.