I samarbete med Techopedia

Sverige nu medlem i Nato – kommer cyberhoten att öka?

Många experter har nu uttalat sig och säger att Sverige kan bli ett mål från politiska hackers från bland annat Ryssland och Kina. Det är därför viktigt att man ser över sin internetsäkerhet och uppdaterar sitt skydd. 

Text:

Sverige har sedan en lång ansökningsprocess blivit medlemmar i Nato. Det kommer både med för- och nackdelar. Många tror att det kan generera allt fler cyberattacker mot Sverige. Därför måste både myndigheter och privatpersoner se till att hållas uppdaterade gällande internetsäkerhet. Detsamma hände Finland i samband med att de anslöt till Nato. 

Många experter har nu uttalat sig och säger att Sverige kan bli ett mål från politiska hackers från bland annat Ryssland och Kina. Det är därför viktigt att man ser över sin internetsäkerhet och uppdaterar sitt skydd.

Om du till exempel gillar att spela casino online är det viktigt att du har ett bra virusskydd och ser över dina inloggningsuppgifter. Det gäller även om du gillar att spela utan spelpaus online. Du bör bland annat se till att ingen kan komma över ditt lösenord. Därför bör du välja ett unikt lösen med en blandning av symboler och tecken. Det är också fördelaktigt att använda ett program som krypterar dina lösenord.

Det är nu flera sektorer i Sverige som har gått ut och varnat för cyberattacker i samband med Nato-medlemskapet. Medlemskapet blev officiellt den 7 mars 2024 när den svenska statsministern lämnade över pappret. Många myndigheter uppmanar dock till extra vaksamhet och att man ska rapportera sådant som ser misstänkt ut. En av sektorerna som gjort detta är transportsektorn. Man vill framförallt fokusera på tullverksamhet och olika typer av vägadministrationer. 

Svenskt näringsliv har också uttalat sig om hur svenska företag kan påverkas. De säger att den stora frågan är brist på kunskap i den offentliga sektorn. Man är rädd för att många inte vet att de är hackade förrän det är alldeles för sent. Det krävs alltså utbildning gällande vad man ska vara uppmärksam på. Undersökningar visar dock att den offentliga sektorn tror man är bättre rustade för stå emot cyberattacker i jämförelse med privata företag.

Det kan dock bero på att den offentliga sektorn är mer utsatt för cyberattacker och att de därför är mer förberedda. Många privata företag meddelar också att de inte skulle meddela offentligheten om de har blivit utsatta för en cyberattack. Det är också något som måste bli bättre i samband med inträdet i Nato. 

Tongångarna är inte bara negativa utan inträdet i Nato kan även bli ett lyft för Sverige och svenska företag. Nato är nämligen förknippat med trygghet och stabilitet vilket kan gynna den svenska marknaden. Många företag rapporterar redan att de har sett en ökning av jobbansökningar och ett större intresse för att flytta till Sverige. 

De svenska kommunerna tävlar även om vilka som kommer att ta emot amerikansk militär. Det kan leda till att man gör en rad efterlängtade investeringar. Det råder dock ingen tvekan om att Sverige måste stärka sitt skydd för företagshemligheter och cyberhot.

Svenska företag är även mindre oroliga för cyberattacker än grannländerna Norge och Danmark, vilka redan är Nato-länder sedan tidigare. Det är dock för tidigt att säga vilken påverkan Nato faktiskt kommer att ha på Sverige och samhället i längden. 

Artikelbild: Unsplash