EU-kritik mot militära sidbyten

Text: Tonchi Percan

Bild: Scanpix

Säkerhetsföretaget Comex Electronics AB i Täby utanför Stockholm levererar avlyssningsfria datorer till försvaret och till delar av regeringskansliet. Företaget har rekryterat två generaler till sin styrelse.

– Värvningen av generaler är av strategisk betydelse för vårt företag, säger Comex vd och ägare Mikael Aronowitsch.

Att höga officerare går till försvarsindustrin dagen efter att de tar av sig uniformen är vanligt. Industrin slåss bokstavligen om militärer som lämnar högkvarteret.

Att värva generaler till det egna företaget betyder att man skaffar sig kontakter och därmed konkurrensfördelar i spelet om de nästan 17 miljarder kronor som försvaret årligen lägger på inköp av materiel.

Men nu växer kritiken mot att generaler och amiraler ena dagen är uppköpare och nästa, när de hängt av sig uniformen, agerar säljare.

– Militärer ska inte från en dag till en annan kunna byta sida. Det skadar allmänhetens förtroende för Försvarsmakten, säger folkpartisten [[Allan_Widman|Allan Widman]], som sitter med i försvarsberedningen.

I Storbritannien får före detta toppmilitärer börja jobba inom försvarsindustrin först två år efter att de lämnat sin tjänst. Allan Widman anser att en liknande regel borde införas i Sverige.

– Om vi ska komma åt problemet måste vi lagstifta om en karenstid för höga militärer innan de kan börja jobba i försvarsindustrin, säger han.

Allan Widman är inte ensam om att vilja se stramare övergångsregler i Sverige. I sitt senaste delbetänkande ställer sig hela försvarsberedningen bakom förslaget om en karenstid för militärer. Enligt Fokus källor råder det även i regeringskansliet irritation över toppmilitärers snabba övergångar till försvarsindustrin.

– Enskilda övergångar har uppmärksammats. Regeringen har identifierat problematiken. För närvarande pågår det en översyn av regelsystemet, säger [[Mikael_Östlund|Mikael Östlund]], pressekreterare hos försvarsminister [[Sten_Tolgfors|Sten Tolgfors]].

Även Europarådet har fått upp ögon för företeelsen. Greco, Europarådets organ för korruptionsbekämpning, rekommenderar därför den svenska regeringen att införa karantänregler för statstjänstemän som går över från offentlig till privat sektor.

Fakta | Officerare i industrin

Håkan Pettersson, tidigare generalmajor, slutade som chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, den 31 juli förra året och gick direkt över till Comex och försvarsindustrin.

Kjell Nilsson, tidigare generallöjtnant, sitter också i styrelsen för Comex.

Johan Kihl tillhörde tidigare den högsta försvarsledningen. Han var pådrivande inom det som kallas »nätverksbaserat försvar«. Han slutade i förtid efter diverse kontroverser med andra generaler och arbetar numera som konsult för bland annat Saab.

Paul Degerlund, tidigare generalinspektör och arméchef, är marknadsföringsansvarig för Land Systems Hägglunds AB.

Claes Tornberg, amiral, tidigare rektor för Försvarshögskolan och chef för kustflottan, är vice ordförande i Kockums som tillverkar ubåtar och ytstridsfartyg för det svenska försvaret.

Peter Lundberg, tidigare generalmajor som har arbetat på Försvarets materielverk, är vd för de svenska militärindustriella företagens intresseorganisation Säkerhets- & Försvarsföretagen. Innan han tillträdde som vd för föreningen var han försvarsattaché i Washington utsänd av militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Johan Hederstedt, före detta ÖB, jobbar som konsult för Gaisa Leadership, ett företag med uppdrag för Försvarshögskolan – i vars styrelse Johan Hederstedt också sitter.