Kyrkan splittrad

Text: Jens Liljestrand

Bild: Ola Torkelsson

Söndagen den 9 november 2008 har Marcus Carlsson fullt upp med att laga trerättersmiddag för att fira datumet tillsammans med sin fästman Lars och deras familjer. Redan för ett år sedan, när de bytte ringar, visste de att det romantiska kyrkbröllop de föreställde sig var mer än bara en dröm.

– Det var i San Francisco, vi köpte ringar på Tiffany’s och skålade i champagne vid Stilla havet, minns Marcus, 35 år och hjärtläkare i Lund.

– Vi var ju inte helt säkra på att vi skulle få gifta oss, men jag har följt med i debatten och märkt hur starkt opinionen har svängt under de senaste tio åren.

I dag, på deras förlovningsdag, är det en knapp vecka sedan [[Fredrik Reinfeldt]] förklarade att regeringen skulle lägga fram en proposition som öppnar dörren för ett könsneutralt äktenskap från den 1 maj 2009. RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) har arbetat för homosexuellas rätt till giftermål sedan 1953. För dem är det en historisk kamp som nu når sitt mål. Men [[Sören Juvas]], förbundsordförande i RFSL, är kritisk till den lag som förväntas bli slutresultatet. Även i framtiden kommer samfunden sannolikt ha rätt att välja att inte viga samkönade par.

– De samfund som vill diskriminera borde inte få ha kvar sin juridiska vigselrätt. Ska de ha ett myndighetsuppdrag är det orimligt att de ska kunna välja vilken del av lagen de ska följa.

Här närmar sig Juvas ironiskt nog en av de mest profilerade motståndarna till homoäktenskap, Stefan Gustavsson, som är generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen och ordförande i organisationen Bevara Äktenskapet.

– Den lag som antagligen antas blir en halvmesyr med en massa undantag, spår Gustavsson.

Bevara Äktenskapets ståndpunkt är densamma som det kompromissförslag som har lagts fram av kd, som förordar att äktenskapet skiljs från juridiken.

– Om politikerna tillåter homosexuella att vigas juridiskt i kyrkan medverkar de till att bygga upp en långsiktig konflikt i samhället, menar Gustavsson. Adoptionslagen och inseminationslagen är en del av en trend där barn förs bort från sitt biologiska ursprung. Homoäktenskap är ytterligare ett steg på denna väg, där barnen blir de stora förlorarna.

Hur Svenska Kyrkan ska bemöta det könsneutrala äktenskapet är ännu oklart. Men prosten och pensionerade kyrkoherden Bengt Inghammar i Annedal, som länge har varit en drivande kraft i att göra kyrkan mer öppen för hbt-gruppen, hoppas och tror att Svenska kyrkan som organisation kommer att åta sig att viga homosexuella. Det finns en tydlig historisk parallell:

– För 45 år sedan fanns det många präster som vägrade att viga frånskilda, och då var det kyrkans ansvar att hitta någon annan. Så kan det bli även nu. Naturligtvis kommer det att uppstå situationer där samkönade par blir besvikna för att prästen i deras församling nekar att viga dem. Men Svenska kyrkan som organisation kommer att klara detta.

Bengt Inghammar, som själv anmäldes till Göteborgs domkapitel när han i slutet på 80-talet välsignade två män, sympatiserar också med RFSL:s ståndpunkt att präster borde vara tvungna att viga samkönade par.

– Jag kan tänka mig en utveckling liknande den vi har haft med kvinnoprästfrågan, som också splittrade kyrkan. Sedan 1994 krävs det att man accepterar kvinnlig prästvigning för att själv bli präst, men dispens ges för dem som blev präster innan dess. På samma sätt kan frågan om att viga homosexuella fasas ut med åren, tills det i framtiden blir ett krav för prästämbetet och inte upp till den enskilde.

Diskussionen har alltså kommit att fokusera på hur begreppet äktenskap ska definieras och vem som ska utföra det. Den speglar ett samhälle där partnerskapet är väletablerat och löper som ett parallellt spår bredvid äktenskapet. Positionerna har flyttats fram, och det är inte längre kontroversiellt att homosexuella vill formalisera sin samlevnad.

Men Sören Juvas pekar på att det i vissa försäkringsavtal angående efterlevandeskydd har förekommit oklarheter kring vad som gäller för partnerskap. Kvinnor som är partners och gör en inseminering på klinik utanför Sverige blir inte automatiskt föräldrar till sitt barn, utan måste göra en närståendeadoption efter en rutinmässig faderskapsutredning, vilket kan skapa en juridiskt otydlig situation. Alla sådana frågetecken skulle kunna rätas ut genom en lag om könsneutralt äktenskap.

– Jag förundras över att så många tycks tro att det bara handlar om symbolfrågor! Det råder en stor okunskap i samhället, även inom homogruppen, om hur viktig den här frågan faktiskt är. Äktenskapet är ett sätt att slutgiltigt ta bort den gråzon i lagar och avtal som partnerskapet innebär.

För Marcus Carlsson och hans Lars är äktenskapet till stor del en symbolfråga.

– Vi har gått på bröllop tillsammans och undrat: »Får vi inte göra det här?« Så nu ser vi fram mot att planera vårt kyrkbröllop! Jag är religiös, Lars är det inte, men vi vill båda ha det i kyrkan. Vi är lite traditionella, säger Marcus Carlsson.

Äktenskapet spär på kd:s kris

Den 5 november, då allas blickar vändes mot resultatet av USA-valet, passade Fredrik Reinfeldt på att göra ett utspel om ett lagförslag som ska bereda väg för könsneutrala äktenskap. Med »grundproposition« (en reinfeldsk innovation i svensk politik) menas ett skelett som inte innehåller några kontroversiella förslag. I stället förväntas riksdagen komplettera den med motioner för att tillåta homoäktenskap. Sedan blir det en formsak att klubba igenom den utvidgade propositionen. Den omständiga metoden är en politisk manöver som Reinfeldt gör för att kringgå bromsklossen kristdemokraterna, hålla ihop regeringen och ändå till sist kunna sola sig i glansen av ett historiskt beslut.

– Det är självsäkert agerat av statsministern, samtidigt är det ännu ett tecken på [[Göran Hägglund|Göran Hägglunds]] svaga ledarskap – det här hade aldrig kunnat ske på [[Alf Svensson|Alf Svenssons]] tid, konstaterar statsvetaren Jenny Madestam, som forskar i politiskt ledarskap vid Stockholms universitet.

Hittills har samarbetet i alliansregeringen knappast gett utdelning för kd i de frågor som partiet drev hårdast i valrörelsen: att sänka bensinskatten och avskaffa fastighetsskatten. Ett bakslag i en värdekonservativ hjärtefråga spär på bilden av ett parti i motvind.

– Intrycket man får är att Hägglund har sålt ut hela partiet för taburetterna, säger Madestam. Då tror jag faktiskt att det på lång sikt hade varit bättre för kd att ta ställning och lämna regeringen.

Riksdagsmannen [[Lennart Sacrédeus]] (kd) ser bristen på tydlig markering som ett imageproblem för partiet.

– Mätningar visar att vårt parti uppfattas som snällt, försiktigt och lite obeslutsamt. Vi måste ändra på det, visa att vi är beredda att kämpa för vår sak!

– I Sverige finns det en värdekonservativ väljarbas som har varit med och givit mandat till alliansregeringen, och detta måste bekräftas av Reinfeldt som ledare. Äktenskapsfrågan är en oerhört tydlig värdemätare på att den liberala framtoningen i stället nu tillåts dominera helt.

I bakgrunden finns sverigedemokraterna, som redan har visat att de är ute efter kd:s väljare genom att lyfta fram kärnfamiljen och kräva hårdare abortregler.