Strid om att efterträda Syrén

Text: Leif Holmkvist

Bild: Scanpix

Redan i våras fick Håkan Syrén ett hemligt budskap från kollegorna i EU:s tre tyngsta länder: Tyskland, Frankrike och Storbritannien: »Du har vårt stöd om din regering nominerar dig till ordförande i EU:s militärkommitté.«

Samma signaler gick till regeringen, som uppmanade Syrén att ta chansen. Underförstått: »Ditt förordnande kommer inte att förlängas när det löper ut i december 2009.«

Därför är dragkampen om kommandostaven, som traditionsenligt överlämnas till en ny ÖB, redan i full gång. Det finns tre huvudkandidater. En av dem är generallöjtnant Mats Nilsson, sedan förra hösten departementsråd och chef för försvarsdepartementets militära enhet, en »praktikplats« för ÖB-jobbet.

Mats Nilsson, 52, har gjort en »Top Gun-karriär«: Viggenpilot på F17 i Kallinge 1979, provflygare på Försvarets Materielverk i Malmslätt, US Navy Test Pilot School 1985, generalmajor vid 44 och flygvapenschef, produktionschef och stabschef vid högkvarteret. Som flygvapenchef tog Nilsson 2001 öppen strid med socialdemokraterna om flottiljnedläggningar. Men moderaterna gillar honom.

Den andra starka kandidaten är generallöjtnant Sverker Göranson, 54, chef för Försvarsmaktens ledningsstab och därmed »vice-ÖB«. En trygg skåning som gjort lika lysande karriär på marken som sin medtävlare i luften: lumpen på P6 i hemstaden Kristianstad, kursetta både på Karlberg och chefskurserna, US Armys chefsskola i Kansas 1994, stabschef i Bosnien året därpå, arméattache i Washington, arméchef och sedan chef för hela högkvarteret. För Sverker Göranson talar hans armébakgrund, hans internationella erfarenhet och hans moderna syn på ledarskap. Mot honom talar att han inte profilerat sig politiskt.

En ny ÖB brukar hämtas bland landets halvdussin generallöjtnanter. Men inget hindrar regeringen från att utse en ÖB med lägre rang och då befordra denne. Bland de outsiders som nämns i ÖB-striden finns generallöjtnant Jan Salestrand, försvarets produktionschef, generallöjtnant Anders Lindström, försvarets insatschef, konteramiral Jörgen Ericsson, högkvarterets strategichef och brigadgeneral Karl Engelbrektson, chef för Kosovobataljonen 2004 och Nordic Battle Group. Generalmajor Anders Silwer, ny flygvapenchef.