Värnplikt och gas på agendan

Text: Leif Holmkvist

Bild: Scanpix

Den årliga Folk och Försvarskonferensen i Sälen är det korporativa Sveriges sista stora forum. Alla är där: från kungen och LO-basen [[Wanja Lundby-Wedin]] till Ung Vänsters [[Ida Gabrielsson]] och räddningschef Håkan Hagström i Söderköping.

I år kan Folk och Försvars general­sekreterare Lars Ekeman glädja sig åt deltagarrekord: 350 personer, varav ett 30-tal journalister. Det är frågorna som inte står på programmet som lockar. För sällan har så många försvarspolitiska bollar hängt i luften:

Den 30 januari ska ÖB tala om hur han vill utforma framtidens försvar. Då svarar han på regeringens planeringsanvisningar, som starkt försenade skickades ut i november. Sedan blir [[Håkan Syrén]] en »lame duck« tills han i höst tillträder som EU:s ÖB och rådgivare till Javier Solana. Han har bett att få gå redan den 1 april.

Därför väntas regeringen redan i slutet av februari utse en ny ÖB. Striden står mellan arméns Sverker Göranson, i dag ÖB:s stabschef, och flygvapnets Mats Nilsson, nu chef för försvarsdepartementets militära enhet. Enligt Fokus källor lutar politikerna tungt åt Mats Nilsson, trots att han saknar Göransons internationella erfarenhet.

Den 1 mars ska centerpolitikern Anders Svärd lägga fram slutbetänkandet om värnpliktens avskaffande och anställningsformerna i ett yrkesförsvar. Eftersom försvarsplaneringen i fjol gick i otakt tvingades han lämna ett delbetänkande med huvuddragen redan i höstas för att ÖB alls skulle kunna planera.

Sedan ska regeringen lägga fram propositionen om framtidens försvar från 2010. Där går stridslinjen mellan regeringens mål att fördubbla antalet soldater i internationell tjänst till 2 000 och de ökande kraven på ett starkare försvar av det svenska territoriet. För den kommande femårsperioden har regeringen låst försvarsanslaget till 38,8 miljarder i 2009 års priser. Först därefter är omställningen från invasionsförsvar till insatsförsvar, som inleddes med 1999 års försvarsbeslut, hjälpligt genomförd. Det har varit en lång, dyr och krokig resa, där vi fått se moderater kräva större nedskärningar än socialdemokraterna.

Den hetaste frågan på Högfjällshotellet blir processen att ersätta värnplikten med ett yrkesförsvar. Dels med kontraktsanställda på fem år som kan användas för utlandsuppdrag, dels med fast anställda officerare.

Socialdemokraternas tillförordnade partisekreterare Håkan Juholt, tidigare ordförande i försvarsberedningen, befarar att den av Georgienkriget nyväckta rysskräcken ska leda politikerna vilse:

– Risken är att Försvarsmakten och regeringen tillsammans driver fram en armé med heltidsanställda som ska ha en incidentberedskap liknande den flyget och flottan har för att avvisa främmande farkoster. Det blir för dyrt och för lite och vi får ett sämre försvar utan uthållighet. Det vore att ersätta den hotbildsanalys partierna enats om med en påhittad hotbild.

Moderaten Karin Enström, tjänstledig kapten, sitter i försvarsutskottet och tassar inte kring begreppet yrkesförsvar:

– Det blir den största frågan i Sälen. Vi har en samsyn kring att personalen i insatsförsvaret ska rekryteras frivilligt. De kontraktsanställda bör vara fler än de fast anställda. Armén måste ha fler snabbt gripbara förband, i dag kan vi skaka fram 10 000 man på ett år.

På programmet i Sälen står Georgienkriget och oljekatastrof i Östersjön, men snackat i baren handlar minst lika mycket om Rysslands geopolitiska ambitioner och kontroll över gasledningar, inte minst den som planeras i Östersjön. Och just när försvarsfolket njuter avslutningsmiddagen svärs Barack Obama in som supermaktsledare. Deras diskussioner lär även handla om hur mycket det kommer att betyda för den internationella  säkerhetspolitiken.