Analys: Med Gudmund Toijers förslag i papperskorgen väntar en ny strid i LO

Text:

Bild: TT

Den första förflyttningen kom redan förra veckan när L-ledaren Nyamko Sabuni sa att hon hellre såg parternas överenskommelse som grund till en lagstiftning än utredningens förslag. Men det väntar ändå en strid i LO.

Gudmund Toijer må ha slitit med sin utredning om framtidens arbetsrätt, men nu hamnar den definitivt i papperskorgen.

Beskedet i dag från regeringen var att man använder överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK som grund för arbetet med en ny lagstiftning. Men det betyder inte att man kopierar avtalet.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark betonade på morgonens presskonferens att ”parternas avtal ska ligga till grund” för det fortsatta arbetet, och att det skulle ”ske i dialog med samtliga parter”, vilket också innebär LO, som sa nej till avtalet.

Stefan Löfven skriver i dag på Facebook att skyddet i lagen ska ge ”färre otrygga anställningar” och betonar också att lagen som ska tas fram utifrån parternas överenskommelse ”ska utarbetas med målsättningen att få ett så brett stöd som möjligt från arbetsmarknadens parter”.

Och att det ska utformas i ”nära dialog med alla parter för att fungera på hela arbetsmarknaden”.

I klartext: under tiden fram till att ett lagförslag läggs kommer det att ske kontakter och kanske en informell medling där några avgörande saker från LO-håll vägs in.

Det kan handla om skarpare regler för visstidsanställningar, reglerna för vad som är ”saklig grund” till uppsägning och undantagen från turordningsreglerna, där i vissa fall 15 procent av de anställda i SN-PTK-avtalet ska kunna undantas från turordningsreglerna (”sist in – först ut”).

– Jobbar du på ett företag med 15 anställda eller färre försvinner din anställningstrygghet helt. I praktiken innebär det att du kan bli provanställd på livstid. Ett sådant lagförslag kommer vi aldrig att acceptera, sa LO:s ordförande Susanna Gideonsson om LO:s nej.

Men LO:s styrelse och avtalsråd var inte eniga om att säga nej förra fredagen. Enligt uppgift var IF Metall beredda att skriva på avtalet. Men i ett oenigt läge bestämde styrelsen sig för att ta ett enhälligt beslut eftersom en majoritet var emot avtalet.

Frågan om osäkra anställningar är heller inget som drabbar IF Metall:

– Allmän visstidsanställning har vi redan reglerat bort i våra kollektivavtal. Hyvling och ofrivillig deltid är inte heller något bekymmer för våra medlemmar, förklarade Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä i tidningen Arbetet.

Löfven och Socialdemokraterna kan också ha gjort bedömningen att det helt enkelt inte går att få enighet om las-frågan i LO.

Sju fackförbund, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Pappers, Seko och Transport vill i princip inte se några förändringar i nuvarande las-regler. Och de sju motståndarna har på andra sidan IF Metall och sex andra förbund som har lite olika hållning i frågan. De 14 förbunden har var och en plats i LO-styrelsen, och Musikerförbundet med 2 400 medlemmar har lika stark röst som Kommunal med drygt en halv miljon medlemmar.

Nu kommer det inte att krävas ett enigt LO för att åstadkomma en kompromiss som flyttar mitten ännu en bit bort från Toijers förslag. Som Fokus har konstaterat tidigare stod alla förbund inte ens bakom det klassiska Saltsjöbadsavtalet som slöts 1938, som betraktas som en milstolpe i att få arbetsfred på svensk arbetsmarknad.

Oenighet skulle skapa stark splittring i LO-leden, men det kanske S-ledningen kan leva med. Det kunde man 1938.

Och under alla omständigheter kan Gudmund Toijers utredning gå till pappersåtervinningen, och Stefan Löfven har skaffat sig en åtminstone temporär nödutgång.

Och avgående V-ledaren Jonas Sjöstedt säger fortsatt att de aldrig kan godta en lag som inte LO ställer sig bakom. Fast han svarar inte på frågan vilket LO som ska ställa sig bakom. Hans eget förbund IF Metall eller alla 14. Och i helgen lämnar han över till Nooshi Dadgostar (med bakgrund i Handels).

LÄS OCKSÅ: Medlare kan lösa lasfrågan – 82 år efter det historiska Saltsjöbadsavtalet