Busch: Det här är inte ett religionskrig

KD-ledaren Ebba Busch anser att Sverige har en överordnad kultur som kommer från kristendomen. Hon kallar hedersförtryck för "omänskligt."

Text: Niklas Svahn / TT

Bild: TT

– Det här är inte ett religionskrig, det här är ett slag om vilka värderingar som måste gälla alla.

KD-ledaren Ebba Busch blev störd under sitt Almedalstal av personer som skrek "avgå" och "mördare".

– Jag är ganska trött på att vissa personer tar sig frihet att störa för andra, att man tar sig frihet att tysta andra, sade Busch från scenen och möttes av applåder.

Flera av personerna hade Palestinaflaggor. Busch fortsatte att bemöta demonstranterna.

– Jag lyfter detta för att vi återigen har personer som står och skränar och gör det obehagligt för andra som är här för att lyssna på ett politiskt tal.

– Vi är här för att vi bättre ska förstå varandra, sade Busch.

Kaffe och tacos

KD-ledaren ägnade annars en stor del av sitt tal åt att prata om att Sverige har en överordnad kultur präglad av kristendomen.

Svenska värderingar har alltför länge reducerats till oväsentligheter, säger hon.

– Nu raljerar jag lite. Det har sagts att allt är importerat. Lucia. Kaffe. Tacos.

Hon kom sedan in på hedersrelaterat förtryck och tog upp ett fall som omskrivits i medier där en 20-årig kvinna blev bortgift till en främmande man som misshandlade och våldtog henne.

Kvinnan är nu frånskild och lever under skyddad identitet och familjen säger att hon inte längre är deras dotter för att hon skiljt sig, säger Busch.

– Så talar förtryckets kreatur. Det är ett synsätt som inte hör hemma i Sverige. Det är ett beteende som är omänskligt.

KD-ledaren säger att det inte räcker med att kunna språket, ha ett jobb eller föra en stram migrationspolitik, utan alla i Sverige behöver anpassa sig till en överordnad kultur med en kristen etik.

– Det här är inte ett religionskrig, det här är ett slag om vilka värderingar som måste gälla alla.

– Vi kan inte tillåta att svenskar med invandrarbakgrund lever under andra värderingar för att de har ett annat påbrå.

Miljarder

Busch kommer sedan in på behovet av investeringar i Sverige, bland annat i järnväg, väg och elnät. KD har tidigare föreslagit att Sverige lånar miljardbelopp och att statsbudgeten ska kunna gå med ett årligt underskott på 0,5 procent för att frigöra resurser.

– För vårt land är underinvesterat och har en rejäl underhållsskuld. Moder Svea går i trasiga skor.

Hon kallar det "fusk" när USA och EU-länder ger stora statsstöd till företag. Satsningarna i Sverige kräver en tydlig tillväxtagenda, fortsätter hon.

Hon utesluter inte att lånefinansiera till ny kärnkraft.