Från klar seger för Biden till röstkaos – därför blev prognosen »fel« igen

Text:

Bild: TT

Är det här ett misslyckande för opinionsundersökningarna?

– Ja, det är det. Men inte på det sättet som jag tror att du tänker på. Det som händer är att alla undersökare vet att det finns osäkerheter bakom varenda undersökning. Undersökningsföretagen själva får inte presentera analysen av resultaten i sina rapporter, så i stället tas som binära siffror av nyhetsankare som behandlar siffrorna oemotsagd fakta trots att det finns en osäkerhet i allting, säger Torbjörn Sjöström.

– Samtidigt hålls inte undersökningsföretagen ansvariga. Det rapporteras bara om senaste undersökningarna. Det är sammanvägningar av flera mindre mätningar som leder till att man håller en hel bransch ansvarig men ingen i branschen känner sig träffad för det rör ju inte uttalat om ens egna undersökningar. Men branschen har i stort enkelt tappat kontrollen över sin egen produkt.

– Det går inte att bara skylla på företagen. Men man ska kunna hålla undersökningsföretagen ansvariga förutsatt att de får säga vad undersökningarna säger och inte säger. Då blir också undersökningsföretagen bättre. Då kan man dömas av budskapet som man själv har gett. Metodmässigt finns det mycket man behöver göra, men ingen har känt sig skyldig. Alltså det viktigaste är att att undersökarna måste synas i nyhetsrummet och kan då hållas ansvariga för sin egen produkt.

Vad är det som går fel?

– Om man tittar på föregående valet stämde mätningarna med resultatet i the popular vote, men klarade inte av komplexiteten som blir med det valsystem som landet har. Mediehusen inte har råd att köpa de avancerade undersökningar som krävs, det blir väldigt dyrt. På grund av gerrymandering och annat är det svårt att tränga igenom och förstå vem som kommer vinna vad. Om rösten är på rätt eller fel sida av en valkretsgräns kan det förändra hela valresultatet för många elektorsröster. Det här vet både undersökningsföretagen och journalisterna, men det blir för komplexa resonemang för breaking news-bevakningen.

LÄS OCKSÅ: Hakelius: En omvald Trump hade väckt frågan om ett självständigt Kalifornien

Vad gjorde opinionsinstituten efter förra valet för att bli bättre?

– Jag tror inte att de har gjort så mycket. Det man upptäckte var att man behövde vikta mer för utbildningsgrad i undersökningarna, men grundproblemet handlade om att urvalet var bristfälligt. Men det där viktandet egentligen bara ett sätt att så billigt som möjligt simulera en metod i stället för att göra en korrekt metod som vi i Sverige gör. Här kan man klaga på att ett parti ökade eller minskade lite mer än felmarginalen, men felen inte större än så i Sverige det ger en korrekt bild av det parlamentariska läget. I USA tror man att Clinton vinner och sen vinner Trump rätt stort, säger Torbjörn Sjöström och fortsätter:

– Jag vet att undersökningsföretagen säger att de inte har råd. Om de ska ta kostnaden är det miljontals dollar det handlar om. Den kostnaden vill inte nyhetsredaktionerna ta trots att den dagliga rapporteringen baseras på något som egentligen kräver forskningsevidens som grund. Det ställs inte krav på samma sätt, det blir helt enkelt för dyrt.

Har opinionsundersökningar och rapporteringen kring dem spelat ut sin roll?

– Ja, man övertolkar resultaten trots att man inte vet att det går att göra. Det här försöker jag förklara för mediehus. Det är inte undersökningen som påverkar opinionen, det är publiceringen av opinionsundersökningarnas resultat som påverkar. Det är där det gäller att förstå att publiceringarna har potential att påverka. Om publiceringen är fel så har man ett problem. Det finns bra och dåliga undersökningar och att då säga vem som ska vinna valet i en så komplicerad process är att ta i för mycket.

Vad ska man göra för att få bättre resultat?

– Det är otroligt mycket lokala undersökningar som sipprar upp till nationell nivå. Man får ju huvudvärk bara man tänker på det. Skulle man titta på lokal nivå kunde egentligen mediehusen där ställa krav på vetenskaplighet. Då blir det en hanterbar nivå som sipprar upp till de nationella mätningarna.”

– Om man kan visa på osäkerheten i mätningen går det att rapportera om undersökningarna. Men man måste sluta förutsäga framtiden baserat på osäkert underlag. Man bygger falska sanningar och det är även medierna ansvariga för.

Här kan du läsa allt om USA-valet 2020