USA-experten: »Georgiavalet måste ses som en kritik mot Trump«

Text:

Demokraten Raphael Warnock slog republikanen Kelly Loeffler i senatsvalet i Georgia, vad betyder det för Demokraterna och Joe Biden?

– Det är av stor betydelse. Om demokraterna lyckas vinna båda valen, då är det ett helt annat läge. Då kommer de ha mycket större kontroll över senaten. Det blir 50-50, men det betyder att vicepresidenten som nu är ordförande i senaten kommer ha utslagsröst, och det är en demokratisk vicepresident den 20 januari. De e kommer ha mycket större möjligheter att få igenom sina lagar, eftersom kongressen stiftar lagarna och presidenten skriver under dem. Och har man inte kongressen med sig blir det mycket svårare. Det lärde sig president Obama under sin sista sex år när han inte hade kongressen med sig. Och det har också Trump märkt. Så det har mycket stor betydelse och kommer underlätta mycket för president Biden.

– Nummer två, senaten spelar en stor roll när det gäller utnämningar av ministrar. Biden håller nu på att sätta ihop sina ministrar. Han har annonserat ganska många vilka de ska bli, men de måste bekräftats av senaten. Det finns några, framförallt försvarsministern och chefen för förvaltnings- och budgetbyrån, där har han annonserat sina kandidater och det fanns starkt motstånd bland en del republikaner. Man har spekulerat i att  de kanske skulle få svårt att gå igenom senaten. Men om man har situationen 50-50 och utslagsröst för Demokraterna blir det mycket lättare för Biden att få igenom de här ministrarna.

Mellan Jon Ossoff och David Perdue är det just nu för tidigt att kora en vinnare. Om inte Jon Ossoff tar hem segern, vad händer då?

– Om Ossoff förlorar är vi tillbaka till det gamla läget. Republikanerna har majoritet med en röst då, 51-49. Då blir det mycket svårare för Biden igen. Då tvingas han samarbeta med Republikanerna på ett sätt som han inte gör om Ossoff vinner. Få igenom lagar blir svårt. Under Obamas sista sex år hade han en republikansk majoritet i senaten, då hade han mycket svårare att få igenom sina lagar. Vad som händer är att vissa saker måste beslutas om, budgetar och liknande, då måste de ha enormt långa förhandlingar och kompromisser. En annan konsekvens är att det händer mindre, så att säga, det är så låst att man inte tar upp vissa saker. Det blir mycket svårare för Biden om Ossoff skulle förlora.

Det är alltså allt eller inget som gäller för Biden? Bara en seger underlättar inte?

– Nja, man kan säga så här. Om det blir så att Republikanerna behåller majoriteten finns det några republikanska senatorer som är lite medgörligare, lite kompromissvilliga. Susan Collins från Maine, Lisa Murkowski från Alaska, och Mitt Romney från Utah. Det finns en handfull sådana som till exempel har erkänt att Biden har vunnit. Som Trump har varit mycket kritisk mot. De får en nyckelroll, det är bland dem Demokraterna kan hitta stöd. De kommer bli väldigt avgörande och Biden kommer få gå åt höger för att ingå kompromisser med dem.

Raphael Warnock är det första svarta senatorn från Georgia, är det något historiskt som har hänt nu i senatsvalet?

– Ja, det måste man säga. Det finns både kortsiktiga och långsiktiga faktorer som förklarar utgången i Georgia. De långsiktiga faktorerna handlar om sociala och demografiska förändringar i delstaten. Georgia är en gammal sydstat präglad av rasism och splittringar mellan svarta och vita. Georgia håller på att förändras. Det har skett en ökad inflyttning av svarta från nordstaterna till Georgia. Dessutom har det blivit en ökad invandring till Georgia. De traditionella sydstaterna hade ganska få invandrare. Georgia är en delstat dit det har kommit en hel del invandring, inte minst en del asiater, och även latinogruppen har ökat. Delstatens demografi har förändrats och gått bortom spänningarna mellan svart och vitt. 

– I Atlanta finns nu en betydande hightech-industri som drar till sig högutbildade och en hel del med asiatisk bakgrund. Där påminner Georgia om delstater som Arizona, Nevada och Colorado som också har ändrats och gått mot demokratisk riktning.

  Det kortsiktiga i det här valet måste man tala om Trumpfaktorn. Trump har sedan valet i november ägnat nästan all sin tid åt att ifrågasätta det på alla möjliga och omöjliga sätt. Det tror jag inte har gynnat honom bland väljarna. Är det nu så att båda platserna går till Demokraterna måste se det som en kritik mot presidenten. Det handlar mycket om väljare i förortsområden till Atlanta som 2016 röstade för Trump men nu har lämnat honom. Man ställer sig mycket frågande till att han försökt undergräva valresultatet. Trump har varit ett vallokomotiv i många andra sammanhang, men nu kanske hans lyskraft har avtagit.

Är det mot den bakgrunden man ska se antalet röstande? Nu har över fyra miljoner röster räknats.

– Det är högt valdeltagande, vilket är väldigt ovanligt för ett fyllnadssval. Sen ska man se det i ljuset av att valet inte har varit ett Georgiaval, det har varit ett nationellt val. Det har spenderats enormt mycket pengar, inte minst utifrån. Alla i Georgia har vetat om att det här är jätteviktigt inte bara för oss, utan för hela landet. Därför har mobiliseringen blivit väldigt hög.

Hur troligt är det valresultatet utmanas?

– Det kommer säkert bli omräkningar. Om skillnaden mellan kandidaterna är under 0,5 procentenheter blir det automatisk omräkning i Georgia. Man kan också begära en omräkning om det är en procentenhet som skiljer. Vi kan utgå ifrån att det sker en omräkning. Att det utmanas på det sätt som Trump utmanade presidentvalet kanske sker genom juridiska processer, men möjligheterna för de att bli framgångar är nog mycket små. 

Hakelius: En vinst i Georgia gör inte livet lättare för Biden – snarare tvärtom