»EU blir en stark global aktör«

Text:

Bild: Scanpix

I reportaget Så blir framtidens Europa målade vi upp en bild av hur EU kommer att se ut om 25 år. Benita Ferrero-Waldner tvekar inte när hon får frågan.

– Om 25 år är EU en stark global aktör. Vi kommer att ha fler medlemmar än i dag och vi kommer att kunna tala mer enhetligt och agera snabbare. Jag tror att vi kommer att vara en smart power, inte bara en soft power. Och vi kommer vara en viktig ekonomisk kraft att räkna med.

Men hur många medlemmar EU kommer att ha år 2034 är för tidigt att säga, enligt Ferrero-Waldner. De länder som redan har påbörjat medlemsförhandlingar måste självklart få fortsätta processen, men risken finns att EU kan komma att lida av alltför stora expansioner.
– Det är alltid en balansgång mellan fördjupning och förstoring. Om vi blir för stora och för många riskerar vi att inte kunna fatta beslut på ett effektivt sätt, säger kommissionären.

Lissabonfördraget ser hon däremot som ett botemedel mot EU:s »enlargement fatigue«, den trötthet som uppkommit när unionen utökats med fler och fler medlemsländer. Ferrero-Waldner, som representerar EU gentemot resten av världen, menar att det är på just utrikesområdet som Lissabonfördraget kommer att göra störst skillnad.

– Vi behöver fördraget för att bli en reell global aktör. Vi vill skapa en riktig diplomatisk funktion som representerar hela unionen, en superfunktion.

EU kommer med det nya fördraget även att få en gemensam talesperson i utrikesfrågor, en unionens utrikesminister. [[Carl Bildt]] är ett av de namn som nämns som tänkbara kandidater.

Men Benita Ferrero-Waldner vill inte nämna något om den svenske utrikesministerns chanser att knipa toppjobbet i EU.

– Carl Bildt är en av de tänkbara kandidaterna men jag tänker inte spekulera i vem det kan bli.

Enligt kommissionären finns det dock en tydlig kravprofil. För att göra ett bra jobb krävs det en enorm passion för utrikespolitik, att personen måste ha ett bra internationellt nätverk och vara en god förhandlare som kan medla mellan EU-medlemmarnas olika viljor.
– Och så måste han eller hon vara i god fysisk form eftersom jobbet innebär många och långa flygresor.

Att EU, trots nytt fördrag, består av 27 olika länder med olika viljor och därmed kan få svårt att tävla med USA och andra stormakter på den globala arenan, tror inte Ferrero-Waldner.

– Även i FN kommer EU att kunna tala med en röst. Något som vi visserligen eftersträvar redan i nuläget, trots att vi kanske inte alltid lyckas.
Just EU:s bristfälliga förmåga att agera i utrikespolitiska frågor är något som ofta förs fram som en av unionens största svagheter. När Benita Ferrero-Waldner uppmanas att nämna några områden där EU verkligen gjort skillnad så nämner hon Afghanistan, där EU både bistått med trupper och hjälp till civil återuppbyggnad, samt de partner- och grannskapsavtal med andra länder som EU utvecklat genom åren.

Både det östra partnerskapsavtalet, där länder som Ukraina och Vitryssland ingår, och den så kallade Medelhavsunionen, är viktiga ekonomiskt och politiskt för såväl EU som partnerskapsländerna.

– Samarbetena kan se olika ut och rikta in sig på olika områden, exempelvis energi­samarbete, samtidigt som vi hjälper dessa länder att utveckla sina samhälls­institutioner och demokratiska funktioner, säger Benita Ferrero-Waldner.

Fakta | Benita Ferrero-Waldner
Österrikiska Benita Ferrero-Waldner är EU-kommissionär med ansvar för unionens yttre förbindelser. Hon föddes i Salzburg 1948, utbildade sig till jurist och arbetade i drygt tio år som diplomat, bland annat som protokollchef åt FN:s dåvarande generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali.

År 2000–2004 var hon Österrikes utrikesminister. Efter att ha kandiderat i valet till förbundspresident 2004, men förlorat, utnämndes hon till Österrikes nya EU-kommissionär.