Fem frågor om risken för pandemi: »Inreseförbud inger falsk trygghet«

Text: Ebba Blume

Folkhälsomyndigheten har tidigare fått kritik för att inte vara nog försiktig i sina förhållningsregler när de uppmanar folk att leva som vanligt. En överläkare vid Trelleborgs lasarett tycker exempelvis att man borde uppmana folk att leva med försiktighet, och till exempel köra i två bilar om man blir upphämtad vid flygplats, så att de med eventuell smitta kör egen bil hem).

Är Sverige mindre restriktiv i sitt förhållningssätt till coronaviruset, jämfört med andra länder?

– Jag tror att just EU-länderna har ganska likartad syn på risker och syn på smittspridning. Hållningen har varit att hålla en vanlig, god hygien och vara uppmärksam på symptom om man tidigare har rest i asiatiska länder. Sen finns säkert länder som verbalt har en annan hållning, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

UD skärpte i veckan sina reserekommendationer till Kina och avråder från icke nödvändiga resor i hela landet, med undantag från Hongkong och Macao. Men enligt Johan Carlson är det inte av skäl som smittorisk, utan mest på grund av de följder som smittan har i Kina.

– Sen finns länder som har infört inreserestriktioner, som USA och Ryssland, som inte släpper in människor från Kina. Men jag tror att det är mer av politiska skäl än orsaker som har med smittskydd att göra. Och det är i strid med WHO, som inte föreslår stränga kontroller. De länderna skjuter över målet, för riskerna är så små, och riskerar att systemet proppar igen. Att kontrollera personer invaggar folk i falsk trygghet. De tror att har man väl passerat landets gräns finns ingen risk för smitta. Information om vad som gäller är mer framgångsrikt. Smittspridningen av coronaviruset är liten jämfört med annan smittspridning, som exempelvis influensa, säger Johan Carlson.

Hur stor är risken att coronaviruset blir en pandemi (okontrollerad spridning på två kontinenter?)

– Det är för tidigt att sia om. Vi har inte sett så stor smittspridning utanför Kina än, och andelen allvarliga fall är inte så hög som man trodde i början. Allt eftersom tiden går har man upptäckt att de flesta haft lindriga symptom, vilket innebär att sjukdomen inte var så aggressiv, och att de tillfrisknar ganska snabbt.

Läs också: Börsen håller andan – blir det en ekonomisk epidemi i Kina?

Om det skulle bli en pandemi, hur har Sverige i så fall beredskap för detta?

– Med tanke på att detta är en sjukdom med många lindriga fall finns en god beredskap i Sverige för detta. Vi har en väl utbyggd sjukvård och framför allt  smittskydd med möjlighet till snabb kontroll. Det är klart att det skulle ta på krafterna i vården om viruset sprider sig och skapa undanträngningseffekter, så att annan vård vänta. Men sjukdomstiderna för coronaviruset är inte så långa, man kan vara hemma under sjukdomstiden, så jag är övertygad om att vården skulle klara detta.

Kina testar om hiv-läkemedlet Kaletra kan hjälpa patienter med coronavirusinfektion. Enligt en WHO-expert väntas också preliminära resultat av tester med ett hiv-läkemedel. Hur effektivt är det?

– Teoretiskt har vi ännu inte sett det. Men ett sådant läkemedel kommer inte att i första hand att påverka smittspridningen, utan användas i de mest allvarliga fallen, så i det stora hela har det inte så stor betydelse.

Hur många i Sverige har hittills testats för coronaviruset?

– Vi har varit generösa med testning, och hittills testat omkring 180, varav en enda person (kvinnan i Jönköping) har visat sig vara smittad. Det som testas är personer som har rest i Kina eller i  angränsande länder, och vet med sig att de där varit i kontakt med människor från Kina. Annars finns inget skäl till oro, så man behöver inte testa sig om man bara känner si lite dålig. Inget som helst skäl finns heller till att undvika kontakt med människor från Asien. Kina har i princip ställt in de flesta resor ut ur landet, så nu kommer inte turistgrupper därifrån hit, säger Johan Carlson.

Läs också: Vid dessa symptom ska du testa dig för coronaviruset