Fördel EU mot Polen

Text: Henrik Brors

Polens Jarosaw Kaczynski har under två år om och om igen fått varningsbrev från EU-kommissionen om att regeringen bryter mot EU:s grundläggande demokratiska krav. Han har fnyst och ryckt på axlarna i trygg förvissning om att med Ungerns Viktor Orbán i ryggen kan EU inte stoppa hans omvandling av Polen. Men nu kan vändpunkten ha kommit. EU-kommissionen gör sig redo för att aptera EU:s fruktade »atombomb«.

Sedan Kaczyn´skis nationalistiska parti PIS kom till makten efter valet 2015 har regeringen i snabb takt stärkt kontrollen över domstolar och medier. Förebilden är Ungerns »illiberala demokrati« skapad av Viktor Orbán.

Kritiken har varit hård från många håll, bland annat från expresident Barack Obama, Europarådet och EU-kommissionen. Men den polska regeringen struntar i belackarna. Varningarna från Bryssel har avfärdats med att det bara är EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans som »försöker leka Gud«. När Polens president Andrzej Duda efter stora folkliga protester lade in sitt veto mot två av fyra kritiserade lagar var Kaczynskis kommentar att lagarna ändå kommer att genomdrivas.

Jarosaw Kaczyn´ski har ingen ministerpost, men som ledare för regeringspartiet, är han ändå landets verklige politiske ledare. Och han verkar ha många oförrätter att ge igen för. Medan Viktor Orbán har stärkt sin kontroll med metoder som gjort det svårt för EU att ingripa har Kaczynski i sin iver att demonstrera styrka inför partiets kärnväljare skaffat sig så många fiender i Europa och brutit mot så många principer att han har gått över gränsen.

Listan är lång:

• Regeringen har inskränkt konstitutionsdomstolens möjligheter att granska om grundlagarna följs.

• Parlamentet har antagit lagar som gör att regeringen får kontroll över valet av domare.

• Regeringen struntar i EU-domstolens förbud mot avverkningarna i den av Unesco världsarvsklassade skogen Bialowieza. Det är första gången ett land vägrar följa domstolens utslag.

• Kaczynski har sett till att riva upp haveriutredningens slutsatser om flygkatastrofen i Smolensk 2010, där bland andra hans tvillingbror, den dåvarande presidenten Lech Kaczynski, dog. »Ni mördade min bror«, anklagade Jarosaw Kaczynski nyligen oppositionspartiet PO och dess dåvarande ledare Donald Tusk.

• Kaczynski hotar Tyskland med »en historisk motoffensiv« när parlamentet nu förbereder ett nytt krav om krigsskadestånd på hundratals miljarder euro för brott under andra världskriget.

Den polska regeringens utmanande agerande har lett till krav från främst EU-parlamentet att ta till EU-fördragets artikel 7, den så kallade atombombsparagrafen, som ger möjlighet att införa sanktioner mot ett medlemsland som bryter mot EU:s grundläggande demokratikrav.

Problemet är att det krävs enhällighet bland övriga EU-länders regeringar för att kunna göra det, och Viktor Orbán har lovat att lägga in sitt veto mot »inkvisitionen« av Polen.

Det har gjort att EU-kommissionen länge tvekat, men precis innan EU-semestrarna bröt ut varslade till slut kommissionen om att den kommer att utlösa artikel 7 om inte polska regeringen inom en månad backar från sina senaste lagar om att ta kontrollen över vilka som utses till domare.

– Kommissionen är redo att omedelbart utlösa artikel 7:1-proceduren, har Frans Timmermans varnat.

EU-kommissionen bedömer nu att den kan få stöd från flera EU-länders regeringar för att isolera Polen. Sammanhållningen mellan östländerna är på väg att brytas upp sedan flyktingkrisen lagt sig och Tysklands Angela Merkel tagit avstånd från hoten om att straffa länder som inte har tagit emot flyktingar med sänkta EU-bidrag.

– Polens framtid i EU är hotad, varnar också EU-ordföranden Donald Tusk, och Frankrikes president Emmanuel Macron hakade på:

– Polen isolerar sig i Europa, Polens medborgare förtjänar bättre.

Inte ens Ungerns Viktor Orbán kan ensam förhindra att »atombomben« apteras och även om han skulle förhindra att en banbulla mot Polen följs av sanktioner skulle ett EU-uttalande kunna ge Kaczyn´ski inrikespolitiska bekymmer eftersom 80–90 procent av polackerna vill förbli medlemmar i EU.

I höst ska EU-regeringarna pröva sin inställning till Polen. En majoritet av medlemsländerna kan deklarera att Polen inte lever upp till de grundläggande demokratiska principerna för en rättsstat, enligt artikel 7:1.

 Fakta | EU-fördragets artikel 7 – »atombombsparagrafen«

1. Europeiska rådet får med en majoritet på fyra femtedelar av sina medlemmar och efter EU-parlamentets godkännande slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheter enligt artikel 2 i fördraget. Innan detta slås fast ska Europeiska rådet höra den berörda medlemsstaten och får i enlighet med samma förfarande framföra rekommendationer till denna stat.

2. Europeiska rådet får enhälligt slå fast att en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter värden som anges i artikel 2.

3. När ett fastslående enligt punkt 2 har gjorts får rådet, som ska fatta beslut med kvalificerad majoritet, besluta om att tillfälligt upphäva vissa av de rättigheter som medlemsstaten har, inbegripet rösträtten i rådet för den medlemsstatens regering.