Nato-experten Ann-Sofie Dahl: »Ett svenskt medlemskap skulle provocera Ryssland«

Text: Emanuel Sidea

Intresset för försvarsalliansen Nato, som i år firar 70 år, är statt i tillväxt, menar Ann-Sofie Dahl, docent i internationell politik och en av Sveriges främsta Natoexperter, knuten till den amerikanska tankesmedjan Atlantic council. Det hänger främst ihop med en allt oroligare omvärld, konstaterar hon när vi ses på en restaurang i en kyrkobyggnad vid Nikolaj plads i Köpenhamn.

– Jag tänkte att en kyrka är lite udda danskt, säger hon med ett av många hjärtliga skratt.

Inför det nyligen avslutade Natotoppmötet i London gick Frankrikes president Emmanuel Macron till angrepp mot Nato, som han kallade »hjärndött«.

– Det är ett väldigt franskt sätt som bygger på den gamla rivaliteten om vem som ska ha tyngden – Europa eller USA. Fransmännen har alltid försökt tala för hela Europa och det ville Macron nu också. Det var ett bra sätt att få rubriker, men alla sa direkt att hjärndött är Nato verkligen inte.

Ann-Sofie Dahl har länge varit aktiv på den säkerhetspolitiska arenan, knuten till en rad universitet och tankesmedjor i USA och i Europa. Basen är här i Köpenhamn, numera även som dansk medborgare efter att ha bott i Natolandet Danmark sedan 2003.

Nyligen gav hon ut en bok om alliansen.

– Min utgångspunkt är att det är viktigt med den transatlantiska säkerheten, att Nato finns och att USA är engagerat i Europa. Historien har visat att detta är viktigt. Så det är klart att jag har en positiv syn på Nato, säger hon.

Efter Berlinmurens fall för 30 år sedan fanns en osäkerhet kring försvarsalliansens roll med hotet från Sovjet undanröjt, men över tid har alliansen lyckats anpassa och förändra sig och i närtid har hoten ökat.

Den största förändringen var Rysslands invasion i Ukraina och annekteringen av Krim 2014.

– Med ryssarna har hotet mot Natoländerna kommit tillbaka, säger Ann-Sofie Dahl.

Somliga menar att det ryska hotet är uppblåst och inte speglar verkligheten. Men hon håller inte med.

– Det är ett reellt hot, fråga bara balterna och ukrainarna.

Sverige har länge förhållit sig neutralt till ett Natomedlemskap, eller i varje fall sagt så.

– Ett skäl bland motståndare till ett svenskt medlemskap är att det skulle vara för provocerande för Ryssland, säger hon. Säkerheten kompliceras också av att vi inte är medlemmar. Även om vi jobbar mycket nära Nato, och ingår i den här guldkort-klubben med fem medlemmar som man brukar skoja om, så finns det inget avtal. Det går inte att vara »nästan« medlem i Nato.

Förklaringen till motviljan att gå med? Inrikespolitik.

– Mycket handlar om att Socialdemokraterna inte vill ta steget, säger hon och påpekar att de fyra borgerliga partier vill ha ett Natomedlemskap.

Det finns också ett annat skäl till motviljan, enligt Dahl.

– Tron att man skulle förlora förmågan att ha en aktiv utrikespolitik, med FN och andra saker. Det är en stor missuppfattning – se bara på Norge, eller Holland och Kanada.

Ett medlemskap innebär att hamna i en klubb med länder som har olika politiska agendor. Inget exemplifierar detta lika tydligt som Turkiet, en medlem som aktivt gått emot alliansens ambitioner; till exempel genom att köpa ryska milissystem, vilket gör att militära Natohemligheter riskerar att hamna i Moskva. Ann-Sofie Dahl påpekar att landets agerande följer ett historiskt mönster av motsträvighet.

– Speciellt nu när Turkiet vänt sig så starkt mot Ryssland blir det väldigt provocerande, säger hon. Men alla beslut i Nato fattas i konsensus och alla har vetorätt. Den har aldrig använts, men man kan hota med den vilket är något av Turkiets specialitet. Det följer på att de vill spela någon slags regional stormaktsroll.

Trots detta kan inget land uteslutas ur alliansen, bara självmant lämna. Dock har tendensen över tid varit att den vuxit. Ann-Sofie Dahl s äger sig vara fortsatt optimistisk till Nato, som hon tror kommer fira många fler jubileer.

***

Namn: Ann-Sofie Dahl.

Född: 1958.

Bor: Köpenhamn och sommarhus i Mölle.

Åt: Rökt ankbröst på restaurang Maven i Köpenhamn. Till efterrätt ris à l’amande, dansk risgröt med mandel och varm körsbärssylt. Kaffe på maten.

Aktuell: Säkerhetspolitisk forskare knuten till bland annat tankesmedjan Atlantic council i USA. Aktuell med boken »Nato: Historien om en försvarsalliansi förändring« (Historiska Media).