Pentagons gröna hökar

Text: Eva Sohlman

Bild: Scanpix

Den före detta CIA-chefen Jim Woolsey lutar sig ivrigt fram över bordet i det exklusiva Hotel Ritz-Carltons restaurang.

– USA:s beroende av olja gör oss mycket sårbara både ur säkerhets- och miljöhänsyn. Varför köpa olja av islamiska teokratier som sponsrar terrorism mot oss? Vi utkämpar ett krig mot terrorn, men betalar för båda sidor. Hur smart är det? undrar 66-åringen.

Woolsey är en av de gröna hökarna i försvarshögkvarteret Pentagon – en ohelig allians av trädkramare, miljöaktivister, forskare, uppfinnare, militärer och neokonservativa krigshökar – som går i bräschen för alternativ energi och miljöhänsyn i USA. Drivmotorn är nationens säkerhet, eftersom terrorismen och klimatförändringarna ses som de största hoten.

– Målet är att bli energioberoende, men för att nå dit måste vi skifta till grön energi, säger Woolsey som engagerat sig i frågan sedan oljekriserna på 1970-talet.

Om världens största oljekonsument, USA, fortsätter öka sin oljeförbrukning kommer det sannolikt betyda att landet, som redan importerar runt 60 procent av sin olja, snarare kommer bli mer beroende av det oljerika Mellanöstern.

För att motarbeta denna trend och hitta nya lösningar håller de gröna hökarna öppna möten i försvarshögkvarteret. Till mötena kommer personer från Pentagon, armén, marinen, flygvapnet, departementet för inrikes säkerhet, utrikesdepartementet, kongressen, ambassader, tankesmedjor, miljöorganisationer, säkerhetskonsultföretag och vapenindustrin för att knyta gränsöverskridande kontakter och utbyta erfarenheter och kunskap.

Ironiskt nog var det Irakkriget – som många menar var USA:s försök att säkra tillgången på olja – som fick Pentagon att inse fördelarna med alternativa energikällor. Hundratals, om inte tusentals, amerikanska soldater har dödats i attacker under transporter av bränsle och vatten i Irak.

Dan Nolan, ansvarig för energifrågor inom arméns snabbutrustningsstyrka, förklarar att det inte var förrän man mätte kostnaden för bränsle i termer av amerikanskt blod som arméledningen började förstå.

– Aldrig har våra transporter varit så sårbara. Mer olja är inte lösningen, utan problemet.

Nu försöker man i stället generera det som behövs på plats, och använder nya bränsleceller med vatten som biprodukt och också tält som kräver 40 procent mindre luftkonditionering, som i sin tur drivs alltmer med förnybar energi, eftersom dieseldrivna generatorer släpper ut värme som går att se med infraröd kamera.

Det rekordhöga oljepriset är också en anledning till att USA:s armé – världens största enskilda energikonsument – ser ett behov av att skifta till grön energi. Försvarsdepartementet investerar i dag uppskattningsvis 500–600 miljoner dollar per år på forskning och utveckling av bland annat sol-, våg-, biomassa- och vindenergi. Nya lagar påbjuder större energieffektivitet, och runt 2025 ska 25 procent av försvarets energi tas från förnybara källor. Men det är alldeles för lite, alldeles för sent, menar gröna hökar som Todd Hathaway. Han är major inom armén och doktorerar i kärnfysik med inriktning på ny miljövänlig teknik.

– Vi har inte råd att inte fixa det här nu. Tyvärr finns det ett motstånd mot ny teknologi inom den etablerade mångmiljardindustrin för förnybar energi, säger han.

Förre CIA-chefen Jim Woolsey menar att den snabbaste lösningen för att minska oljeberoendet är plug-in-hybridbilar drivna med el. De kostar en fjärdedel att köra jämfört med bensindrivna bilar och flera modeller planeras vara på marknaden inom ett par år.

– Om vi ska komma till problemets kärna, måste vi tackla bilen. Runt 70 procent av USA:s oljeförbrukning går till vägtransport, och landets 220 miljoner bilar är en av huvudorsakerna till att landet släpper ut mest koldioxid i världen.

Men trots att hökarna fortfarande arbetar i motvind, har miljöfrågan på kort tid gått från tabu till trend. I dag surrar Washington av prat om hur viktigt det är att leva grönt, Hollywoodkändisar kör miljövänliga bilar och John McCains miljöpolitik lockar unga i primärvalen. Miljöfrågan har också kommit högre upp på nyhetsagendan efter att Ralph Nader nyligen meddelade att han tänker delta i presidentvalet som oberoende kandidat. Nader har som advokat i årtionden arbetat med miljöfrågor och var det amerikanska miljöpartiets kandidat vid valen 1996 och 2000.

Det ökade medvetandet beror delvis på Al Gores Nobelpris och hans film »En obekväm sanning«. Men det var knappast Gore som omvände generalerna i Pentagon. Enligt amerikanska medier var det i stället Nora »Eco-babe« Maccoby som i slutet av 2005 läste lusen av dåvarande försvarsminister Donald Rumsfeld.

– Jag sa att våra ekosystem håller på att förstöras och att jordens öde avgörs av valen vi gör i dag. Jag förklarade att stora delar av världen gått om oss med hjälp av vår teknologi. Och att vi kunde sona Bushadministrationens misstag och återupprätta arbetsmoralen inom militären genom att leda en ny teknisk revolution.

Rumsfeld beskrev mötet som »She kicked my ass, and she was right« och satte bollen i rullning. En månad senare pratade Bush i sitt årliga tal till nationen om USA:s »oljemissbruk«.

– Dammluckan var öppnad och plötsligt var det okej att prata om förnybara energikällor och energioberoende, säger Maccoby.

De gröna hökar, forskare och uppfinnare som ägnat sig åt icke-konventionella teknologier, har länge avfärdats som nyfrälsta miljöevangelister med paranoida och utopiska idéer. Men när till och med amerikanska armén skiftar till etablerad grön energi förväntas nyare och effektivare teknologier snart blir mer accepterade. New York Times skriver: »När den amerikanska armén frångick rassegregering, gjorde hela landet det; när armén blir grön, då kan hela landet bli grönt.«

– Då kommer vi se en lika stor revolution för energi som vi sett med internet inom it, säger Maccoby.