Priset på olja kan fördubblas

Text: Sara Farhoudi

Bild: Hussein Malla/scanpix

Samtidigt som Muammar Khadaffi håller ytterligare ett bisarrt tal om hur mycket folket älskar honom fortsätter olja pumpas i de pipelines som närt hans 41-åriga styre. Det svarta guldet, som Libyen producerar 1,7 miljoner fat per dag av, utgör 25 procent av landets BNP och 95 procent av exportintäkterna.

Libyen har också Afrikas största bevisade råoljereserver. Det är i provinsen Sirte Basin i södra Libyen som 80 procent av dessa reserver finns.

Som Afrikas fjärde största land men med en befolkning bara i storlek med Danmarks har oljan kunnat finansiera den polisstat som Muammar Khadaffi byggt upp. Det har även varit en bidragande faktor bakom allianser med länder på andra sidan Medelhavet. Libyens forna kolonialmakt Italien är det land som varit mest beroende av libysk olja, och köper 376 000 fat om dagen, vilket motsvarar 22 procent av den italienska oljeimporten. Den senaste veckan har, trots omfattande strider, minst 3 miljoner fat skeppats över till Italien.

Sedan revolterna mot regimerna i regionen började har oljepriserna stigit från 96 till 115 dollar per fat. Skulle Libyens olje­export stanna helt befarar analytiker att oljepriserna kan skena upp till över 200 dollar per fat.

– Om inte stabiliteten i regionen återställs snart kan oljepriserna komma att skjuta till ännu högre höjder, tror den norska oljeanalytikern Thina Saltvedt på Nordea.

Att priserna inte stigit ännu mer beror på att Libyen endast står för två procent av världens totala oljeresurser. Det kan jämföras med Saudi­arabien som står för en fjärdedel av världens oljetillgångar. Under den senaste veckan har Saudiarabien ökat sin produktion till 9 miljoner fat per dag, en ökning på mer än 700 000 fat. All data från oljefyndigheterna är dock under strikt sekretess och delges endast efter noga kontroll av staten.

– Hur länge Saudiarabien kan täcka upp för Libyens avstannade export är det ingen som vet, säger Mikael Höök, doktor i fysik och energisystem vid Uppsala universitet.

Som världens viktigaste oljeland spelar Saudiarabien också en viktig geopolitisk roll i regionen. När Tunisien och Egyptens regimer föll var det ingen som kunde förutse en spridning av protesterna till Persiska viken. Efter våldsamma uppror i öriket Bahrain och grannlandet Oman har oron ökat för att protester ska sprida sig till Saudiarabien. Kung Abdullah har bara under den senaste veckan betalat ut bidrag på 35 miljoner dollar till sina medborgare.

– Saudiarabien har tillhört ett block av moderatare arabländer, tillsammans med Egypten och Tunisien, men står nu mycket mer isolerat, säger Utrikespolitiska institutets chef Anna Jardfelt.

Vad talar då för att protesterna ska sprida sig till Saudiarabien? Vissa protester har redan förekommit. Å andra sidan har staten rikligt med oljepengar som underlättar livet för medborgarna i form av medborgarlön och bidrag till lägenhetsköp och dylikt. Dessutom är Saudiarabien världens tredje mest militariserade land där 10 procent av landets BNP läggs på försvaret. Det har bidragit till en högt utvecklad säkerhetstjänst med stora resurser att stävja uppror. Men bara rädslan för att oroligheterna ska sprida sig till Saudiarabien har stramat åt en redan ansträngd oljemarknad.

– Om Saudiarabien drabbas av ett uppror i likhet med Libyen skulle vi stå inför ett helt annat läge vad gäller ­oljepriser, säger Mikael Höök.

Goda grannar i Europa

Förutom Italien och Irland är Österrike, Schweiz och Frankrike också stora importörer av libysk olja med andelar på över 15 %. Däremot förlitar sig inte USA på mer än drygt en procent från Libyen.

Fakta | Oljeligan

Så här mycket olja exporterar ­världens tolv största producenter.

Land 1000-tal fat/dag
1. Saudiarabien 7 322

2. Ryssland 7 194

3. Iran 2 486

4. För. Arabemiraten 2 303

5. Norge 2 132

6. Kuwait 2 124

7. Nigeria 1 939

8. Angola 1 878

9. Algeriet 1 807

10. Irak 1 764

11. Venezuela 1 748

12. Libyen 1 525