Rättsskandal skakar Island

Text:

Bild: TT

Det är inte bara i Sverige rättsskandalerna avlöser varandra när en morddömd efter annan frikänns i Högsta domstolen. På Island får ett fyrtio år gammalt rättsfall känslor i svall.

Fem män och en kvinna dömdes 1980 för två mord som ska ha begåtts 1974. De förmodade offren är försvunna och några kroppar har aldrig återfunnits. I stället dömdes de misstänkta på sina erkännanden.

Nästan fyrtio år senare beskrivs det hela som en rättsskandal. För det första saknas tekniska bevis för att de två försvunna männen faktiskt blev mördade. För det andra erkände inte de misstänkta förrän efter ett år av hårda förhör där de uppges ha drogats med läkemedel, hindrats från att sova och isolerats i mycket långa perioder, en av dem i nära två år. Gísli H Guðjónsson, professor i rättspsykiatri i London, säger att han chockerades och att han aldrig förr sett så långa isoleringar och så hårda förhör.

De dömda, som var mycket unga vid tiden för utredningen, har tagit tillbaka sina erkännanden och det anses nu allmänt att medgivandena tvingades fram. I veckan frikändes de i Högsta domstolen.

För att den ska ta upp ett fall krävs att nya bevis kommit fram. I det här gamla mordfallet handlar det om de fängelsejournaler som visar hur de misstänkta behandlades illa och isolerades, något som lätt kan knäcka en människas psyke. En av de dömda kallar det för tortyrliknande omständigheter. I dag anses redan 15 dagars isolering vara farligt. Den tidigare bevisföringen ansågs helt undermålig.

Beslutet att Högsta domstolen skulle ta upp fallet kom efter att de dömdas historia blev en Netflixdokumentär i fjol, »Out of thin air«, marknadsförd som »den konstigaste kriminalutredning du någonsin hört talas om«.

Var står lägren?

- Åklagare Davíð Þór Björgvinsson bekräftar för nyhetssajten Rúv att erkännandena är de enda bevis som existerar. Hans hållning var att om bevisen var fel­aktiga och dessutom använts felaktigt så borde domarna upphävas.

Återupptagningskommittén som godkände att fallet tas upp i Högsta domstolen konstaterade även den att bevisen hade bedömts felaktigt och påverkat utgången av rättegången.

- Ett ogiltigförklarande av domen räcker inte konstaterar dottern till en av de misstänkta som avled 2011.

– Det är bara ett absolut minimum att få deras oskuld erkänd, eftersom det har begåtts ett mycket allvarligt misstag. Det behövs något mer än bara ett frikännande, säger hon till Rúv.