USA förbjuder vinster i skolan

Text: Margaretha Levander

Bild: K12, RICH PEDRONCELLI

Införandet av en nya lag – signerad av den demokratiska guvernören Jerry Brown – är ett sätt att förbättra charterskolornas (en sorts friskolor) något skamfilade rykte. Den välkomnas av intresseorganisationen California charter schools association (CCSA). Liknande lagstiftning finns redan på andra håll i USA.

– Majoriteten av charterskolorna är redan icke-vinstdrivande och väl integrerade i det allmänna skolsystemet. Men den nya lagen sätter en gång för alla stopp för alla rykten och tvivel om att så inte skulle vara fallet, säger Carlos Marquez, Senior vice president government affairs for CCSA.

Charterskolorna är viktiga för Kalifornien. De är ett mellanting mellan allmänna skolor och privata skolor. Skolorna finansieras med skattepengar, ungefär som den svenska skolpengen, får inte ta ut avgifter samt måste vara öppna för alla elever. Det finns 1 275 charterskolor i Kalifornien, varav 35 drivs av vinstdrivande företag. Resterande skolor drivs av organisationer, föräldrar och lärare.

Antalet charterskolor har ökat kraftigt i hela USA sedan de började tillåtas i början av 90-talet. En förklaring är att eleverna inte – som i Sverige – har rätt att välja allmän skola, utan tillhör den som geografiskt ligger närmast.

De senaste åren har det dock rapporterats om överdrivna elevresultat, höga konsult­ersättningar, diskriminering vid antagning, överdriven närvarorapportering – vilket styr hur mycket pengar skolorna får – och olika avgifter som eleverna tvingas betala. Charterskolorna är bara ute efter skattepengar, hävdar kritikerna.

Extra skarp kritik riktas mot vinstdrivande företag som driver skolor. Det sägs att de gör skolor till affärsmodeller. Många charterskolor har dock svårt att få ekonomin att gå ihop, oavsett ägare. Den skolpeng de får för varje elev är mindre än den de allmänna skolorna får. En alternativ finansieringskälla är privata donationer.

De nya reglerna sägs framför allt ta sikte på den börsnoterade utbildningskoncernen K12 Inc och California virtuell academies (Cava). De skolorna bedriver undervisning på distans, och ses som ett alternativ för elever som av olika anledning inte fungerar i den vanliga skolan. Skolorna fick så sent som förra året betala två miljoner dollar i böter efter att en revision visat att de, trots oberoende styrelser, styrs för mycket av ägarna K12 Inc. Frågan är dock om den nya lagen kommer att stoppa eller förändra Cava-skolorna verksamhet.

– Våra skolor drivs redan utan vinstsyfte av oberoende styrelser som genom att skriva avtal med privata leverantörer ser till att skolornas resurser utnyttjas på bästa sätt, säger Mike Kraft, senior vice president of corporate communications, K12 Inc.

Det finns de som anser att det ska vara tillåtet att ta ut vinster från skolor. Ett argument är att det redan finns andra som tillåts tjäna pengar på undervisning: leverantörer av skolböcker, fastighetsbolag och lärare som ger privatlektioner på fritiden. Ett annat argument är att flera av de vinstdrivande företagens skolor visat sig vara väldigt bra, och kvalitet borde vara det som styr, enlig förespråkarna.

Kalifornien är inte först ut med att förbjuda vinstdrivande charterskolor, liknande lagstiftning diskuteras just nu i Ohio och finns redan i bland annat Maine, Mississippi, New York och Washington. I andra stater är myndigheterna restriktiva med att ge vinstdrivande företag tillstånd att driva skolor.

Cava-skolorna köper utbildningsmodellen, teknisk support och andra tjänster från K12. Mike Kraft påpekar dock att myndigheterna vid en utvidgad översyn av skolornas verksamhet har konstaterat att alla oberoendeproblem är lösta.

K12 har sammanlagt 14 skolor i Kalifornien, men har även verksamhet i andra stater.

Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2019. Men de nuvarande skolorna behöver inte göra några förändringar förrän deras nuvarande tillstånd att bedriva skolverksamhet löper ut.