Statslösa söker skydd hos Medvedev

Text: Börge Nilsson, Narva

Bild: Scanpix

Det är vanlig måndagseftermiddag i Narva, Estland, och en strid ström av fotgängare och bilister tar sig över bron till ryska tvillingstaden Ivangorod på andra sidan floden.

När de återvänder har de handlat cigaretter, vodka, godis, leksaker och mediciner. Prisskillnaden är så stor att en daglig promenad kan bli mycket lönsam.
Eller så har de plockat tomater vid datjan som pensionären Ivan Marzjin.

– Jag är ofta över. Det måste jag för nu får man bara ta med sig två kilo tomater åt gången, säger han.

Själv valde han ryskt pass när Estland blev självständigt efter Sovjetunionens fall och har stått fast vid det.

– Det är bra med ryskt pass. Då kan man gå över hur ofta som helst, säger han.

När Sovjetunionen fanns bodde han i samma land som sin släkt och sina tomater på ryska sidan. Den nya gränsen ändrade inte de sociala banden. Därför har många valt ryskt medborgarskap.

Men inte alla. 107 638 hade vid halvårsskiftet 2009 ett så kallat »grått« estländskt främlingspass. De var tidigare tvungna att söka visum när de skulle ta sig över floden.

Sedan ett drygt år behöver de inte det. Den 17 juni 2008 skrev den ryska presidenten Dmitrij Medvedev under en ny lag i Moskva, som gav statslösa ryssar i Estland och Lettland rätt att resa till Ryssland utan visum.

Det var en gest som uppskattades av nära en halv miljon statslösa i de båda baltländerna. Sedan två år har de samma inre rörlighet och arbetsmarknad som EU-medborgarna.

Nu kan de också resa till Ryssland.

– Det är en fantastisk möjlighet, du ser ju själv hur det ser ut, säger Vera Sjavurova och nickar mot gränsstationen i Narva där en lång kö ringlar sig in i den byggnad som fotgängare och cyklister måste passera.

Sedan visumfriheten infördes har hon varit i Ivangorod och handlat minst en gång i månaden.

– För att få estniskt pass måste jag klara ett prov i estniska språket och det gör jag inte. Och även om jag skulle klara det så tycker jag inte att jag ska behöva ansöka om medborgarskap. Jag är född här i Narva och har bott här hela mitt liv, förklarar hon.

Hennes gråa pass betyder att hon inte får rösta i val till riksdagen eller EU-parlamentet. Hon får inte vara medlem i ett politiskt parti, inte ställa upp i kommunalvalet den 18 oktober även om hon får rösta där, och hon är utesluten från många jobb.

Kombinationen nya ryska pass och nära grannländer har visat sig vara storpolitisk dynamit. Samtidigt som de statslösa balterna fick visumfrihet delade Ryssland ut pass till invånarna i Sydossetien, trots att regionen tillhörde Georgien.

Skyddet av de egna medborgarna anfördes som motiv för den ryska invasionen i augusti förra året. Kriget mellan Ryssland och Georgien skärpte ytterligare motsättningarna mellan ester och ryssar i Estland.

Medan regeringen i Tallinn reste till Tbilisi för att stötta Micheil Saakasjvili, så organiserade Förbundet för ryska medborgare i Estland en insamling i Narva. Där skänktes pengar, mat och kläder till de ryssar i Sydossetien som drabbats av den väpnade georgiska attack som inledde kriget.

En tredjedel av Estlands invånare känner sig inte som en del av nationen, visar en integrationsrapport som sociologiprofessor Marju Lauristin vid Tartus universitet presenterade för ett knappt år sedan. Hon pekade ut statystriden, när Estlands regering 2007 flyttade en omstridd rysk bronssoldat, som en vändpunkt.

Sedan dess litar Estlands ryssar inte längre på staten och dess institutioner. Och de tror i lägre grad än tidigare att goda kunskaper i estniska språket, det viktigaste krav som staten ställer för medborgarskap, skulle räcka för att ge dem esternas förtroende.

Marju Lauristins undersökning bekräftar deras misstanke. Nästan sju av tio ester tror inte att landets ryska befolkning är lojal med staten, trots att åtta av tio estlandsryssar själva anser att de är det. Misstron har ökat.

De oroas också av att EU-länder som Tyskland och Frankrike varit angelägna om att normalisera relationen med Ryssland efter konflikten i Georgien.

Estland har varit ockuperat av Sovjet­unionen och rädslan för ryssarna som då styrde över människors liv sitter djupt rotad. När Ryssland visar musklerna mot Georgien och andra länder längs sin gräns ökar rädslan.

Konflikten på hemmaplan och lockropen från Ryssland får nu Estlands ryssar att vända sig ifrån Estland.

Allt färre vill ha ett estländskt pass. 2006 och 2007 låg ansökningarna om medborgarskap runt 4 000 per år. Förra året var det knappt hälften och första halvåret 2009 hade bara 910 statslösa sökt och fått medborgarskap i sitt hemland Estland.

Det skulle kunna vara en naturlig effekt av en sedan länge pågående integration. Ju mer tid som går, desto färre blir det förstås som kan komma ifråga.
Men att de statslösa dör ut är inte hela förklaringen.

Allt fler väljer i stället ryskt medborgarskap.

Befolkningsstatistiken visar att medan antalet statslösa minskar, ökade de permanent bosatta i Estland med ryskt medborgarskap med 1 731 personer mellan första januari 2008 och första juli 2009. Bara under första halvåret i år har nästan tusen estländare gjort som Jevgenij Matvejev gjorde när han slutade jobba. De har bett att få bli medborgare i grannlandet.

Nu står Jevgenij utanför gränsstationen i Narva med sin cykel som han just rullat tillbaka från Ryssland där han köpt leksaker till sitt barnbarn i Estland.

– Jag ville inte söka ryskt medborgarskap medan jag jobbade kvar, jag var rädd att det skulle ge mig problem på jobbet.

Jevgenij förklarar att han blev rysk medborgare för att få trygghet.

– Jag vill att något land ska kunna ge mig skydd om det behövs.

Att Estlands regering har lanserat en pr-kampanj för att öka intresset för medborgarskap, beskrivs här vid ryska gränsen som ett skämt.

Viktoria Sjumarova är Narvabo som egentligen skulle ha fått ett blått estländskt pass innan hon blev myndig. En av hennes anfäder var medborgare i den estländska republik som fanns 1918–1939, och det är kriteriet för medborgarskap.

– Min bror fick passet automatiskt. Men när mamma lämnade in ansökan för oss hade jag hunnit bli några månader för gammal. Därför var jag tvungen att gå igenom hela processen med språktest och allt.

I efterhand är det lätt att konstatera att Viktoria haft nytta av det. Hon kan nu estniska så bra att hon klarar universitetskurser på språket, vilket är mycket ovanligt bland ryskspråkiga Narvabor.

4 000 barn under 15 år är födda av icke-medborgare i den pånyttfödda republiken Estland. Ungefär hälften saknar också medborgarskap eftersom deras föräldrar inte fyllt i den särskilda ansökan som krävs för nyfödda ryssättlingar.

Denna ordning har kritiserats av OSSE, FN, EU och Europarådet.

I november förra året röstade Estlands parlament ner ett förslag att barn till statslösa estländare automatiskt ska få medborgarskap i enlighet med FN:s barnkonvention.

Rädslan för att släppa in framtida femtekolonnare i estländsk politik är fortfarande stark, även om den sannolikt är överdriven. Och i somras kom nästa bakslag för de många ryssar vars dagliga promenader över bron till Ivangorod varit ett effektivt sätt att dryga ut den låga pensionen. Den första juli gick Estland ifrån EU:s regler och införde en lägre ranson för resande från länder utanför EU. Nu får ryssarna i Narva bara ta med sig två paket åt gången och kan inte längre klara den ekonomiska krisen genom att sälja tullfria cigaretter.

Fakta | Ryska minoriteter i Baltikum

Estland
16 procent av landets invånare saknade vid halvårsskiftet estländskt medborgarskap.
Bofasta med främlingspass får rösta i kommunala val men inte i parlamentsval.
69 procent av befolkningen är ester, 26 procent är ryssar, 2 procent är ukrainare och drygt 1 procent är vitryssar. Vid självständigheten blev bara de automatiskt medborgare vars anfäder varit medborgare i den självständiga republiken före 1940.

Lettland
18 procent av landets invånare saknar lettländskt medborgarskap.
Bofasta med främlingspass får inte rösta vare sig till kommunfullmäktige eller parlamentet.
59 procent av befolkningen är letter, 28 procent är ryssar, 4 procent är vitryssar och 3 procent är ukrainare.
Vid självständigheten blev bara de automatiskt medborgare vars anfäder varit medborgare i den självständiga republiken före 1940.

Litauen
Litauen har ingen stor minoritet som saknar medborgarskap. Vid självständigheten blev alla som bodde i landet automatiskt medborgare, oavsett var deras förfäder bodde före den sovjetiska ockupationen.
Den ryska minoriteten är liten, bara 5 procent är ryssar och 1 procent är vitryssar.

Källor: Estonian Human Development Report 2007, Estonian Cooperation Assembly, mars 2008. Naturalization Board, Lettland. Wikipedia.